Na službenim web stranicama Grada Zagreba objavljen je  Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.  Natječaj možete pronaći u prilogu na ovoj stranici, na portalu Grada Zagreba (www.zagreb.hr), na oglasnim pločama Gradske uprave te na stranicama Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora je 30 dana od objave tj.  zaključno 20. lipanj 2016.

Korisnici potpora koje dodjeljuje Grad Zagreb mogu biti obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način. Uvjeti su da imaju sjedište na području Grada Zagreba i obavljaju tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost.

Potpore se mogu dobiti za:

  • nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava),
  • uređivanje poslovnog prostora,
  • edukaciju,
  • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketing i drugo),
  • certifikate kvalitete i znakove kvalitete,
  • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu. Kriteriji ovise o tome je li riječ o tradicijskim djelatnostima, deficitarnim ili proizvodnim. Odobrava se skupina koja je najpovoljnija za korisnika.

Iznosi potpora su od 10.000 do 30.000 kuna. Na taj iznos korisnik će morati platiti PDV te je obvezan na vlastito ulaganje, barem 10% od dodijeljenog iznosa potpore.

Potpore se moraju namjenski iskoristiti najkasnije 90  dana od uplate na poslovni račun što će trebati i dokazati. U suprotnom, ako potpora ne bude namjenski iskorištena, odnosno ako se to ne dokaže, dobivena potpora novac morat ćete vratiti u roku od 30 dana.

Zahtjevi se mogu podnijeti u roku 30 dana od objave na stranicama Grada Zagreba, tj. do 20. lipnja 2016. godine, Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Trg Stjepana Radića (soba 110, 109, 106 i 105).

Dodatne informacije možete dobiti na brojevima telefona: 01/6101-110, 01/6101-109, 01/6101-106, 01/6101-105.