Pozivaju se nezaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Zagrebačke županije, a koje se odluče pokrenuti vlastiti posao da dostave svoje zahtjeve za dodjelu potpora za samozapošljavanje (potpora), u skladu s projektom Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja –faza III pod nazivom “Nova prilika-Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije” za što je rezervirano 875.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposleni pripadnici ranjivih skupna kako je definirano u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije ( mladi do 29 godina, stariji od 50, žene, dugotrajno nezaposleni, …) koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora nezaposleni

Iznos potpore iznosi 35.000,00 kn po korisniku.

Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a osigurana su u Proračunu Razvojne agencije Zagrebačke županije za 2019. godinu.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 13. 12. 2019. godine na adresu:
Razvojna agencija Zagrebačke županije
Ulica Ivana Lučića 2a/13, 10 000 Zagreb