Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023.

Potpore za organiziranje događanja koja se održavaju na području Grada Zagreba, a doprinose ukupnom gospodarskom razvoju i odnose se na događanja iz područja:                                                                                 

 • promocija i razvoj poduzetništva i obrta te investicijskog potencijala u Gradu Zagrebu.
  • Pod događanjima iz ovog područja, smatraju se manifestacije, znanstveno-stručni skupovi, seminari, radionice, sajmovi te ostala promotivna i edukativna događanja s tematskim fokusom koji je relevantan za poslovanje obrtnika i poduzetnika.
 • obogaćivanje i unaprjeđenje turističke ponude u Gradu Zagrebu.
  • Pod događanjima iz ovog područja, smatraju se glazbeni festivali, sportska, kulturna, filmska, adventska, poslovna i eno-gastro događanja, turistički sajmovi i konferencije s tematskim fokusom koji je relevantan za razvoj turizma.

Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Grada Zagreba, a prijave se podnose zaključno s danom 19.07.2023.

Korisnici potpora mogu biti:

 • mikro, mala i srednja trgovačka društva,
 • zadruge,
 • obrti.

Korisnici potpora moraju:

 • imati sjedište na području Grada Zagreba,
 • biti registrirani za obavljanje djelatnosti organiziranja događanja,
 • biti organizatori ili suorganizatori događanja za koje se traži potpora.

Više o namjeni korištenja potpora, kao i prihvatljivim troškovima te postupku odobravanja i utvrđivanja iznosa potpore pročitajte u cjelovitom tekstu Javnog poziva, a koji se nalazi u prilozima.