Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objaljuje Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini.

Predmet Poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji:

- se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo - C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta; 

- su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvo iz područja zaštite okoliša i prirode, te klimatskih aktivnosti

Pravo na korištenje sredstava Fonda su svojstvu Korisnika po ovom Pozivu su:

- javne ustanove

- jedinice lokalne i područne samouprave

- trgovačka društva i obrtnici

Svi trebaju imati:

- sjedište na području Republike Hrvaske

- podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Poziva

- dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Pozivu,

- nemaju dugova s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

- nemaju dospjelih nepodmirenih ili ne reguliranih dugovanja prema Fonduž

- nemaju proslovne račune u blokadi

- prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju izrade projekto-tehničke dokumentacije za koju se odobravaju sredstva po ovom Pozivu

Te ukoliko trgovačko društvo ili obrtnik ostvaruje pravo na dodjelu sredstava potpore de minimis.