Ministarstvo nadležno za rad objavilo je javni poziv za prikupljanje prijava kandidata koji će kao sektorski stručnjaci sudjelovati u radu Povjerenstava za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija.

Povjerenstvo za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija, imenovano od strane ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, odabire do tri sektorska stručnjaka s liste stručnjaka koji sudjeluju u njegovom radu, u skladu sa člankom 38. stavkom 1. novog Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 96/21).

Za sektorskog stručnjaka se može prijaviti osoba koja:

•    nije član povjerenstva za stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i skupova kompetencija

•    koja posjeduje radno iskustvo od najmanje 5 godina relevantno za djelokrug poslova i kvalifikaciju odgovarajućeg profila s obzirom na sektorsko područje i

•    protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti.Prijava mora sadržavati:

•    popunjeni obrazac prijave

•    životopis u Europass formatu

•    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

•    dokaz o posjedovanju traženog radnog iskustvaPoziv je trajno otvoren, a objavljen je na stranici MROSP-a:

https://mrosp.gov.hr/javni-poziv-za-prijavu-sektorskih-strucnjaka-koji-ce-sudjelovati-u-radu-povjerenstva-za-strucno-vrednovanje-zahtjeva-za-upis-standarda-zanimanja-i-skupova-kompetencija/12421.

Molimo vas da informacije o objavljenom javnom pozivu pošaljete obrtnicima za koje mislite da bi mogli biti zainteresirani za prijavu, posebice onima koji su već sudjelovali u izradi standarda zanimanja.

Podsjetnik na popis sektora možete pronaći u čl. 6. Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_96_1741.html.

 

PrilogVeličina
PDF icon Javni poziv1.52 MB
Datoteka Obrazac prijave38.72 KB