Zakon o tržištu rada je stupio je na snagu 01.01.2019.godine, danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 16/17.).
Zakon o tržištu rada (NN 118/2018) dostupan je OVDJE