Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta.

Majstorski ispit najviši je stupanj obrazovanja u obrtničkim zanimanjima kojim se stječe strukovna kvalifikacija i titula majstora. Polaganjem majstorskog ispita stječe se V. razina obrazovanja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koja je povezana s istom razinom obrazovanja u Europskom kvalifikacijskom okviru te omogućuje konkurentnost i mobilnost na europskom tržištu rada. 

Majstorski ispit je državno priznati ispit, a majstorska diploma je vrijednosni dokument koja je dokaz stručnosti i kvalitete te otvara mogućnosti za daljnje napredovanje u karijeri, za otvaranje tvrtke-obrta, izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja i veću konkurentnost u predstavljanju i poslovanju.

Majstorski ispit uvjet je za otvaranje obrta ili vođenje poslovanja u određenim obrtničkim zanimanjima, a omogućuje izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u obrtničkim zanimanjima/strukovnim kvalifikacijama za učenike koji se školuju za ta zanimanja u JMO programima.

Majstorski ispiti mogu se polagati za sljedeća zanimanja:

 

POLOŽEN MAJSTORSKI ISPITI

UVJET JE ZA OTVARANJE OBRTA I VOĐENJE POSLOVANJA U TVRTKAMA

ZA SLJEDEĆA ZANIMANJA:

1.    ALATNIČAR        

2.    AUTOELEKTRIČAR    

3.    AUTOMEHANIČAR    

4.    AUTOSERVISER    

5.    BRAVAR        

6.    DIMNJAČAR        

7.    ELEKTROINSTALATER

8.    ELEKTROMEHANIČAR

9.    ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR

10.    FRIZER

11.    GRADITELJ  BRODOVA

12.    KEMIJSKI ČISTAČ    

13.    KLESAR        

14.    KOTLAR        

15.    KROJAČ MUŠKE ODJEĆE

16.    KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE

17.    KRZNAR

18.    KUHAR

19.    MESAR

20.    NATKONOBAR

21.    OBUĆAR

22.    OČNI OPTIČAR

23.    ORTOPEDSKI OBUĆAR

24.    PEDIKER

25.    PLINOINSTALATER

26.    PRECIZNI MEHANIČAR

27.    PUŠKAR

28.    SLASTIČAR

29.    STAKLAR

30.    STOLAR 

31.    STROJOBRAVAR

32.    TESAR

33.    TRGOVAC

34.    VODOINSTALATER I INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

35.    ZIDAR

36.    ZLATAR    

U CILJU STJECANJA VIŠE  KVALIFIKACIJE, 

ZA VOĐENJE POSLOVANJA I DOBIVANJE LICENCE ZA PRIJEM NAUČNIKA

MAJSTORSKI ISPITI MOGU SE POLAGATI ZA SLJEDEĆA ZANIMANJA:

1.    AUTOLAKIRER

2.    AUTOLIMAR

3.    BRODSKI MEHANIČAR

4.    FASADER

5.    FOTOGRAF

6.    GALANTERIST

7.    GLAZBALAR

8.    GRADITELJ ORGULJA

9.    KLOBUČAR

10.    KOVAČ

11.    KOZMETIČAR

12.    KROVOPOKRIVAČ

13.    INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

14.    LIMAR

15.    LJEVAČ

16.    MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

17.    MLINAR

18.    MLJEKAR

19.    PEĆAR

20.    PEKAR

21.    PISMOSLIKAR

22.    SOBOSLIKAR-LIČILAC

23.    TAPETAR

24.    TOKAR

25.    URAR

26.    VODOINSTALATERU Obrtničkoj komori Zagreb ispiti se održavaju u dva ispitna roka:

1.proljetni rok: ožujak/svibanj : od 28.03.2022. do 08.05.2022. godine-zadnji dan prijave: 11.02.2022.

2. jesenski rok: studeni/prosinac: od 07.11.2022. - 18.12. 2022. godine - zadnji dan prijave: 23.09.2022.

ZA PRIJAVU ISPITA POTREBNO JE PRILOŽITI:

•    PRIJAVNICU ZA ISPIT,

•    KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE

•    RODNI LIST - kopija

•    DOMOVNICU - kopija

•    POMOĆNIČKU/ZAVRŠNU SVJEDODŽBU - kopija

•    ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA:

o    KOPIJU RADNE KNJIŽICE (ukoliko je radno iskustvo potrebno za pristupanje majstorskom ispitu stečeno prije 01.07.2013.) 

 

Prijave za proljetni rok majstorskih ispita koji će se održati od 28.03.2022. do 08.05.2022. godine primaju se do 11.02.2022. godine.

Informacije o ispitima i prijavama za ispite mogu se dobiti u Uredu za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, 10 000 Zagreb

 tel: 01/48 06 545, 48 06 553, 48 06 543, 48 06 541 i putem e-maila: obrazovanje@okz.hr