Prijavitelj projekta je Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, a partneri na projektu su SELECTIO d.o.o. za upravljanje ljudskim potencijalima, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Zagreb teRazvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. (Zagrebački inovacijski centar d.o.o.)

Vrijednost projekta je 998.566,77 kn, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je 2 godine (14.5.2018.-14.5.2020.)

Cilj projekta je povećanje zapošljivosti žena kroz projektne aktivnosti koje obuhvaćaju uspostavu prilagođenih usluga aktivnog traženja posla u novoosnovanom klubu za zapošljavanje. 60 nezaposlenih žena sudjelovat će u programu podrške i osnaživanja kroz individualna i grupna savjetovanja te motivacijske i komunikacijske radionice. 
Uz navedeno, projekt je usmjeren na razvoj i provedbu 3 prilagođena i inovativna programa obrazovanja za nezaposlene žene  – program osposobljavanja za poslove masera, za poslove uljepšavanja i njege noktiju te za poslove vizažista. Sudjelovat će također u start-up akademiji uz osigurano mentoriranje u svrhu (samo)zapošljavanja.

Obrtnička komora Zagreb promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva, te zastupa i predstavlja članove komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama, djeluje prema Zakonu o obrtu. Komora Zagreb ima iskustva u implementaciji EU projekata, od kojih navodimo: Poduzetništvo i zapošljavanje (IPA IV/120.195,73 €), HRID (IPA IV/ 42.348,46 €), Visit, Learn, Adopt (LDV/26.760 €), Apprenticeship-step forward in crafts (LDV/ 21.705 €), BETEMEFA (LDV/23.528 €), EUROPEEK (LDV/22.500 €), BOBS (LDV/113.500 €),In poduzetnik (ESF/265.607 kn). Također, Obrtnička komora Zagreb posjeduje bogato iskustvo u području organizacije promotivnih događaja vezanih uz promidžbu obrtništva te će stoga u sklopu projekta voditi računa o kvalitetnoj promociji projekta i djelovati na umrežavanju nezaposlenih žena s potencijalnim poslodavcima kroz demonstracijske susrete.

Elementi projekta

E1 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU RADA - PODRŠKA I OSNAŽIVANJE
E1.1. Provedba programa podrške i osnaživanja
E1.2. Osnaživanje i motiviranje žena za aktivaciju i ulazak u svijet rada
E2 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU RADA – OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH ŽENA
E2.1.  Razvoj i provedba prilagođenih programa obrazovanja za nezaposlene žene
E2.2. Edukacija nezaposlenih žena o poslovnom planiranju i samozapošljavanju
E3 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU RADA – POVEZIVANJE NEZAPOSLENIH ŽENA S POSLODAVCIMA
E3.1. Profesionalno mentorstvo za (samo)zapošljavanje
E3.2. Demonstracijski susreti s poslodavcima
E4 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST
E4.1.  Aktivnosti promocije poziva za sudjelovanje u projektnim aktivnostima 
E4.2.   Izrada promotivnih materijala
E4.3.  Organiziranje svečanih događanja s ciljem promocije poziva za sudjelovanje u programima obrazovanja te informiranja javnosti o rezultatima projekta
E5 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
E5.1. Upravljanje projektnim aktivnostima
E5.2. Izvještavanje o provedbi

Više na: www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr