Sa jeseni dolaze nam i noviteti kako u cijenama energenata tako i u troškovima odvoza otpada.

Dok u odvozu i zbrinjavanju otpada koji se reciklira - papira, plastične, metalne i staklene ambalaže te biootpada - nema promjena, u slučaju miješanog komunalnog otpada uvodi se novi model sakupljanja i naplate. 

Prema novom modelu, korisnici usluge plaćat će fiksnu mjesečnu naknadu za odvoz otpada, odnosno minimalnu cijenu fiksne javne usluge kako propisuje Zakon o gospodarenju otpadom, odnosno s njime usklađena Odluka o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, dok će zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada plaćati kroz kupnju za to namijenjenih, specijaliziranih vrećica volumena 10, 20 ili 40 litara. Vrećica od 10 l košta 2 kn, od 20 l košta 4 kune, a ona od 40 l košta 8 kuna. Plastika će se moći odvojiti u bilo koju plastičnu vrećicu dok vrećice za biootpad će se i dalje nastaviti dijeliti po kućanstvima. Vrećice će biti dostupne na više od 500 prodajnih mjesta u gradu, uključujući trgovine, trgovačke centre, kioske, poslovnice Zagrebačkog holdinga i druga mjesta.Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) iznosit će 45 kuna (5,97 eura) mjesečno za korisnike usluge iz kategorije kućanstvo, odnosno 90 kuna (11,95 eura) mjesečno za pravne osobe i obrtnike. Fiksnom iznosu treba dodati i cijenu utrošenih vrećica mjesečno da bismo došli do mjesečnog troška za odvoz otpada. Znači, što više odvajamo otpad, manji su i troškovi!

Stavljanje spremnika pod nadzor

U skladu s Odlukom o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, svi korisnici obvezni su svoje spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog komunalnog otpada držati "pod ključem", odnosno u:

  • zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksovima, koji su smješteni unutar katastarske čestice nekretnine ili smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućuje pristup spremnicima od strane trećih osoba.

Ako to nije moguće – korisnici od Grada tražite dodjelu javne površine za tipizirane boksove za spremnike, kako bi isti bili pod ključem, odnosno nedostupni trećim osobama.Odvojite sav korisni, problematični i opasni otpad koji proizvedete u kućanstvu, a u ZG vrećicu bacite samo ono što nikako nije moguće drukčije zbrinuti!