Na temelju odredbe članka 41. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.), odredbe članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, br. 112/18.) u vezi s člankom 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 125/11., 64/15. i 112/18.) te članka 3. stavka 2. Uredbe o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 137/12. i 78/15.), Ministarstvo državne imovine daje sljedeću obavijest:

Popis poslovnih prostora koje će biti predmetom prodaje

Sukladno Odluci Ministarstva državne imovine, Klasa: 372-01/19-01/50, Urbroj: 536-03-01-02/01-19-05, od 13. studenoga 2019. godine. objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva državne imovine (www.imovina.gov.hr), Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr) i Hrvatske obrtničke komore (www.hok.hr).

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. siječnja 2020. do 12:00 sati, na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb.
 
Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, na dan 29. siječnja 2020. u 13:00 sati.
 
Informacije o natječaju: radnim danom od 9:00 do 11:00 sati, na brojeve telefona: 01/2092-112, 01/2079-260, 01/6346-312, Split: 091/6346-222.