Mr. Mirza Šabić predsjednik Obrtničke komore Zagreb i Petrašin Jakovljević predsjednik Regionalne privredne komore Kraljevo su u svečanom dijelu Skupštine OKZ potpisali sporazum i povelju o suradnji dviju komora. Među najvažnijim odredbama sporazuma donosimo:

Komore će pomagati jačanje i širenje trgovinsko-ekonomskih, znanstveno - tehničkih, obrazovnih i drugih poslovnih veza hrvatskih i srpskih poduzeća, tvrtki, organizacija i gospodarstvenika, kao i njihovih asocijacija i udruženja, uključujući angažiranje tvrtki, malih i srednjih poduzeća za međusobnu suradnju.

Komore će pravodobno osiguravati, u granicama svoje kompetencije, što je moguće širu razmjenu ekonomske i pravne informacije o komercijalnoj djelatnosti, uključujući stanje i perspektive razvoja nacionalnih tržišta, mogućnosti izvoza i potrebe uvoza poduzeća, organizacija, tvrtki i gospodarstvenika dvije zemlje, kao i odgovarajuća normativna akta, koja reguliraju vanjsko ekonomsku djelatnost i druge informativne materijale.

Komore će također pravodobno razmjenjivati ​​informacije od uzajamnog interesa, koja se odnosi na praksu uzajamnih odnosa s teritorijalnim gospodarskim komorama, metode i oblike operativne uzajamne suradnje i informativne razmjene, kao i informaciju za gospodarstvenike. Razmjena informacija ostvarit će se tijekom realizacije ovog sporazuma na temelju upita zainteresirane strane, a sadržaj i opseg informacija bit će reguliran posebnim protokolom.

Komore će potpomagati organizaciju seminara, sporazuma, "okruglih stolova", konferencija i drugih manifestacija, vršiti razmjenu delegacija poslovnih krugova i stručnjaka hrvatskih i srpskih poduzeća, organizacija, tvrtki i gospodarstvenika.

Komore će stvarati potrebne uvjete za aktivno sudjelovanje poduzeća, organizacija, tvrtki i gospodarstvenika obiju zemalja u izložbama, na sajmovima i drugim reklamno-informativnim manifestacijama, koje se održavaju na teritoriju komora Zagreba i Kraljeva.

Komore će sa svojim članovima raditi na definiranju prepreka u sferi trgovine i investicija između dvije zemlje i težiti ka otklanjanju istih, te će poticati osnivanje i djelatnost organizacija koje pridonose razvoju bilateralne trgovinske i gospodarske suradnje.