Ovaj je natječaj usmjeren jačanju kulturnih i kreativnih industrija  te stvaranju, promicanju i distribuciji novih inovativnih proizvoda i usluga koji su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju u svrhu stvaranja konkurentnih kulturno umjetničkih i kreativnih proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.
Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, što uključuje trgovačka društva, obrte, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja. 
Iznosi potpora
Raspoloživa alokacija podijeljena je dvije grupe, od čega je 65% sredstava namijenjeno grupi A, a 35% grupi B.

Grupa A:
Iznos alokacije: 21.000.000 €
Najniži iznos potpore: 40.000 €
Najviši iznos potpore: 995.000 €
Grupa B:
Iznos alokacije: 12.180.702 €
Najniži iznos potpore: 15.000 €
Najviši iznos potpore: 300.000 €
Intenzitet potpore ovisi o mjestu ulaganja, veličini poduzeća i vrsti troška, a doseže do 75% troškova projekta.

Prihvatljive djelatnosti
Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su: arhitektonske djelatnosti, dizajn, elektronički mediji, film, fotografija, glazba i izvedbene umjetnosti, izdavaštvo, muzeji, knjižnice i baština, videoigre, umjetnost te umjetnički i tradicijski obrti.

Prihvatljivi troškovi
Prihvatljivi troškovi, između ostalog, uključuju troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, (npr. nabava, instalacija i puštanje u rad digitalnih alata, opreme, strojeva, radovi preuređenja i opremanja zgrade ili prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti, patenti, autorska prava, licencije, znanja, softver i ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta), troškovi osoblja, usavršavanje djelatnika, sudjelovanje na sajmovima, itd ...

Trajanje projekta
Provedba projekta ne smije započeti prije podnošenja projektnog prijedloga, a mora završiti najkasnije 31. ožujka 2026.

Rok za prijavu
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 30. travnja 2024. od 08:00 sati do 01. srpnja 2024. do 16:00 sati.

Više informacija o grupama i natječaju možete saznati ovdje.
 

IZVOR. EUfondovi.hr