Na temelju Odluke predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu DUUDI), Klasa: 372-03/15-02/279 , Urbroj: 536-05/99-2015-01 od 17. studenoga 2015. godine DUUDI objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 6/15

Popis poslovnih prostora, obrasce i ostale upute možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.hr-nekretnine.hr/natjecaji.html

Rok natječaja je 23. prosinca 2015. godine do 14:00 sati.