1. MOGU LI JA KAO OBRTNIK OSTVARITI PRAVO NA ODGODU PLAĆANJA JAVNIH DAVANJA USLIJED POSEBNIH OKOLNOSTI?

Da, naravno – kao i svi drugi poduzetnici ako vam posebne okolnosti utječu na poslovanje s ciljem održavanja likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanja zaposlenosti

Potrebno je podnijeti Zahtjev Poreznoj upravi za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti.

2. KOJA PRAVA MOGU OSTVARITI PODNOŠENJEM ZAHTJEVA?

Ukoliko Vam je Zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20.06.2020. temeljem prijava koje podnosite ili zaduženja koja zadužuje Porezna uprava (npr. doprinosi kod paušalnih obrtnika) na Vašim porezno knjigovodstvenim karticama odgoditi će se za 3 mjeseca. Molimo dodatno, obratite pažnju na pitanje br. 5.

3. KOME I KAKO SE PREDAJE ZAHTJEV?

Zahtjev se predaje isključivo Poreznoj upravi na jedan od slijedećih načina:

1. putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne.

2. putem web forme Pišite nam – birajući temu ePorezna – JPPU podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac.

Pišite nam:  http://www.porezna-uprava.hr/kontakti/ 

Napominjemo da ukoliko obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatiti će se obrasci bez potpisa uz podatkeza kontakt navedeneu Zahtjevui po potrebi u mailu

3. samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjevna način naveden podtočkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

Telefonski brojevihttp://www.porezna-uprava.hr/Adresar/Stranice/default.aspx

Pozivni centarhttp://ccenterclient.porezna-uprava.hr/

VAŽNO!! za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se SAMO jedan Zahtjev.

 

4. KOJE UVJETE TREBAM ISPUNJAVATI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA? 

Na dan podnošenja Zahtjeva, morate biti uredan porezni obveznik što znači da moraju biti podnijete sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze.Izuzeće je da na dan podnošenja Zahtjeva na porezno knjigovodstvenoj kartici imate evidentiran dospjeli dug manji od 200,00 kuna.Napominjemo da iz ove odredbe proizlazi obveza predaje svih obrazaca JOPPD koje ste do sada trebali predati, predaja svih obrazaca PDVa (ukoliko ste obveznik PDVa). Obrazac PO-SD ste već trebali predati do 15.siječanj, a obrazac DOH do 02. ožujka 2020. Obrtnici dobitaši još nemate obvezu predaje obrasca PD (rok je 30.travanj) te smatramo da možete podnijeti Zahtjevi bez predaje ove porezne prijave.U Zahtjevu morate dokazati pokazatelje nemogućnosti plaćanja poreza što ćete učiniti na način da ćete ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili ćete opisati i obrazložiti u bitnome zašto očekujete pad prometa u naredna tri mjeseca.

5. MOGU LI PODNIJETI ZAHTJEV I ZA ODGODUPLAĆANJAPDV-a?

Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za mjesec veljača (koji se trebao podnijeti do 20.03, a koji dospijeva do 31.03.) Dodatno, pravo na odgodu plaćanja PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil kn pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Sukladno navedenom, što se tiče obrtnika, samo obrtnici dobitaši imaju pravo na korištenje odgode plaćanja PDV-a, ukoliko PDV obračunavaju prema naplaćenoj naknadi. Porezna uprava će takve obveznike, prema potrebi, po dospijeću PDV za 3.mjesec te naredne mjesece, kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen.

6. KAKO ĆU ZNATI JE LI MOJ ZAHTJEV POZITIVNO RIJEŠEN?

Porezna uprava obavijestiti će Vas mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti Vašeg zahtjeva. Jednako tako, u slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, kontaktirat će vas nadležni službenik Porezne uprave.

7. ŠTO JE S PODNOŠENJEM OBRAZACA NAKON ŠTO MI JE ZAHTJEV ZA ODGODU PLAĆANJA JAVNIH DAVANJA USLIJED POSEBNIH OKOLNOSTI ODOBREN?

Nakon što Vam je odobren Zahtjev, ostaje Vaša obveza da sve porezne prijave podnosite u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinom javnom davanju, a Porezna uprava će temeljem tako podnijetih prijava i učinjenih zaduženja, voditi brigu o odgodi naplata. Dakle, i dalje podnosite obrasce JOPPD (ako ste obveznik predaje istih) te obrazac PDV-a ukoliko ste obveznik predaje istog.

8. ŠTO AKO NAKON DOSPIJEĆA PRVE ODGODE IPAK NEĆU MOĆI PODMIRITI SVOJU OBVEZU?

Ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze nećete moći namiriti poreznu obvezu, moći ćete podnijeti Zahtjev za obročnu otplatu.

IZVOR: HOK