Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN. 116/2017) započinje najavljivana obveza naplate plastičnih vrećica od 1. siječnja 2019.

U prijelaznom periodu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira provesti kampanju za informiranje javnosti i podizanje svijesti o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje plastičnih vrećica za nošenje na okoliš.

U cilju smanjenja potrošnje plastičnih vrećica, Pravilnikom je određeno:

 • Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje (15 do 50 mikrona) naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.
 • Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.

Pravilnikom se nadalje propisuje obveza proizvođača koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade, obvezu označavanja takve ambalažu GTIN oznakom, sukladno GS1 standardu i oznakom sustava povratne naknade, upute Fond objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

 • Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu (višekratnu) ambalažu, obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom za povratnu ambalažu.
 • Proizvođač koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad, obvezan je takvu ambalažu označiti sukladno propisu kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. Oznake moraju biti stavljene na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu i moraju biti jasno vidljive, dobro čitljive te trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.

Napominjemo da, proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od dolje navedenih količina ambalažnog materijala, smatra se malim proizvođačem i ne podliježe obvezi plaćanja naknada ni obvezi označavanja ambalaže sukladno Pravilniku, osim ako stavlja na tržište na području Republike Hrvatske pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade (bez obzira na količinu koju stavlja na tržište) - plaća povratnu naknadu.

U obzir dolaze proizvođači koji stavljaju na tržište manje od: 

 • 300 kg staklene ambalaže
 • 100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom
 • 50 kg metalne ambalaže
 • 50 kg plastične ambalaže
 • 50 kg drvene ambalaže
 • 50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala.

 

Dostava podataka

Proizvođač podatke dostavlja Fondu, tromjesečno do desetog u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje, odnosno godišnje- do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu putem:

 • Obrasca AOIO (Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže)
 • Obrasca A03 (Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području RH)

Mali proizvođač, iako nije u obvezi plaćati naknadu gospodarenja, u obvezi je dostavljati podatke Fondu na obrascu AO10, najkasnije do 01.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Više informacija pročitajte OVDJE.