Objava Otvorenog javnog poziva za Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2021. godinu od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Prijave se zaprimaju isključivo od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine.

 

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

 

Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, 

a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

 U proračunu Ministarstva, na proračunskoj aktivnosti Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta planirano je ukupno 3.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa

Prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu

Mikro, mala i srednja poduzeća su ukoliko:

 imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta 

 imaju sjedište na području Republike Hrvatske 

 su registrirani najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave 

 imaju prosječno jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (uključuje i vlasnika obrta) 

 imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava na dan 27. rujna 2021. godine

 imaju podmirene obveze prema zaposlenicima

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 Informacije  o  statusu Prijave za  dodjelu  bespovratne  potpore raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/