Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 115/18. objavljen Zakon o državnom inspektoratu. Zakon stupa na snagu 01.04.2019. godine.

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost.

Zakon o državnom inspektoratu pročitajte OVDJE