Iskazana puna podrška vodstvu Komore kao i programu rada za 2016. godinu

09. prosinca 2015. godine održana je 4. sjednica Skupštine Obrtničke komore Zagreb. Skupštini su nazočili u njenom svečanom dijelu i visoki gosti: Počasni predsjednik HOK-e Stjepan Šafran, Predsjednik HOK-e Dragutin Ranogajec, potpredsjednici HOK-e, D. Kratohvil, S. Knežević, i članovi predsjedništva D. Židanić i D. Stanković, predstavnici Regionalne privredne komore Kraljevo predvođeni predsjednikom Petrašinom Jakovljevićem, te predstavnici OK Varaždinske županije predvođeni predsjednikom Mariom Milakom.

Skupština je primila na znanje opsežno Izvješće o radu Obrtničke komore Zagreb za period svibanj-prosinac 2015. godine, kojim su na opširan način kronološki prezentirane aktivnosti Komore u proteklom periodu.

Realizirane potpore tradicijskim, deficitarnim i proizvodnim obrtima

Među najznačajnijima rezultatima izdvajamo održan Dan Obrtničke komore Zagreb u nazočnosti visokih uzvanika 28.05.2015. godine u nazočnosti najviših državnih i gradskih dužnosnika, zalaganjem vodstva Komore ostvarene potpore Grada Zagreba za deficitarne, tradicijske i proizvodne obrt u iznosu do 30.000,00 kn, koje je u cijelosti financirao gradski proračun, ostvarena mogućnost prijenosa dozvole taksista kod odlaska u mirovinu na bračnog druga i krvne srodnike u ravnoj lozi, odnosno nakon smrti autotaksi prijevoznika obrtnika na njegove nasljednike, koji mogu obavljati djelatnost i putem poslovođe. 02.07. i 26.10., 2015. potpisani drugi i treći krug sporazuma o suradnji s partnerima u Projektu zajedničke nabave „Artifex“ s još tridesetak dobavljača u projektu (tako da u ih trenutno imamo 56), zahvaljujući OKZ-u i UOGZ-u kao i HOK-i zajedničkom akcijom majstorima priznat njihov status kod izvođenja manje složenih radova u građevinarstvu, uspješnom intervencijom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu zaustavljeni „bijeli“ taksiji u gradu, te izvršena zaštita položaja naših članova autotaksi prijevoznika, u uredu za obrazovanje OKZ-a majstorski ispit je položio 251 novi majstor, te je položeno i 206 ispita stručne osposobljenosti, Obrtničko učilište realiziralo brojne projekte za obrtništvo (netradicionalne metode poučavanja, kurikularno planiranje, edukacija nastavnika, razvoj ljudskih potencijala, In poduzetnik, program Erasmus+, program Progress, Program cjeloživotno učenje i dr) u navedenom periodu održano je 5 sjednica Upravnog odbora, 3 sjednice Nadzornog odbora te 13 sjednica Predsjedništva OKZ.

Sniziti zakupnine, prodati prostore, smanjiti opterećenja obrtnika

Pored navedenih rezultata pokrenute su i brojne inicijative, kao što su donošenje Zaključka Gradonačelnika Grada Zagreba o obročnoj otplati i djelomičnom otpisu dugovanja po osnovi zakupnine, komunalne naknade, doprinosa te drugih lokalnih davanja, zaštita obrtnika u Radićevoj za vrijeme buduće rekonstrukcije (biti će oslobođeni potpuno ili djelomično zakupnine, te komunalne naknade kod dužih radova), zatražena prodaja poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba obrtnicima, zatraženo je osnivanje veletržnice cvijeća, kao i snižavanje zakupnina na zagrebačkim tržnicama, pokrenuta inicijativa za održavanjem gospodarskog foruma-obrtništvo Zagrebačke županije (na brojnim sastancima s gradonačelnicima u gradovima županije), putem Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja zatražena zaštita pogrebnih prijevoznika, te pokrenut postupak protiv javnih poduzeća koja ulaze u prostor slobodnog tržišnog natjecanja i dr.

Sajmovi i revije način promocije obrtništva

Obrtnici su tijekom proteklog perioda aktivno posjećivali i sudjelovali na sajmovima i revijama širom grada i županije, imali zapažene nastupe na Međunarodnom sajmu u Celju ( Hollywood 60-ih, izvrsna revija frizera zapažena u slovenskim medijima ), posjetili sajam ZEPS Zenica 2015., nastupali na glamuroznoj 80-oj Zlatnoj igli u organizaciji UOGZ, sudjelovali na Međunarodnom sajmu u Zaprešiću, Gastro Turopolja u Velikoj Gorici, Bučijadi u Ivanić Gradu, Salamijadi u Samoboru, Vrbovečkom sajmu, Jaskanskim vinskim svečanostima, i dr.

Dinamizirati aktivnosti u smjeru razvoja obrtništva

Skupština je jednoglasno usvojila Rebalans proračuna za 2015. godinu, kao i Financijski plan za 2016. godinu, dok je Nadzorni odbor Obrtničke komore Zagreb podnio iscrpno izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju OKZ-a za period svibanj-prosinac, u kojem je pohvaljeno racionalno gospodarenje obrtničkim sredstvima sukladno mogućnostima i prilikama.

Skupština je također usvojila Program rada za 2016. godinu, koji samo predstavlja nastavak dosadašnjih započetih aktivnosti u 2015. godini. Tako od najvažnijeg izdvajamo daljnji razvoj projekta Artifex, kroz proširenje pogodnosti s postojećim dobavljačima, kao i zaključenje novih sporazuma o suradnji na područjima djelatnosti koja do sada nisu pokrivene postojećim sporazumima, tu je također daljnji nastavak rada na promociji obrtništva, davanje mišljenja i prijedloga na nove propise u oblasti obrtništva, razvoj obrazovanja, partnerstava i korištenje EU projekata i sredstava, borba protiv neregistriranog obavljanja djelatnosti i bolje naplate potraživanja, intenziviranje rada u cehovima i odborima OKZ, kao i brojne druge zadaće.

Potpisane povelje o suradnji s Regionalnom privrednom komorom Kraljevo i Obrtničkom komorom Varaždinske županije

U svečanom dijelu Skupštine Obrtničke komore Zagreb potpisane su dvije vrlo značajne povelje o suradnji i to s Regionalnom privrednom komorom Kraljevo, koju je potpisao Predsjednik g. Petrašin Jakovljević, te povelju s Obrtničkom komorom Varaždinske županije koju je potpisao Predsjednik g. Mario Milak. Obojica predsjednika izrazila su zadovoljstvo potpisanim poveljama, te uvjerenje o kvalitetnoj budućoj suradnji, u interesu obrtništva.

Po završetku potpisivanja nazočnima su se u ovom svečanom trenutku obratili Počasni doživotni predsjednik HOK-e gosp. Stjepan Šafran, koji je naglasio važnost i nesalomljivost obrtništva za budućnost hrvatskog gospodarstva, te kazao: „obrtnici su kao trava, što ih više šišaš to je gušća“, te predsjednik HOK-e gosp. Dragutin Ranogajec koji je ukazao na značaj komore u zaštiti i razvoju interesa obrtništva, te potrebu da svi zajedno djelujemo u interesu zaštite obrtničkog i komorskog sustava koji je teško razumljiv onima koji ne žive od svoga rada i nikome na teret.

Predsjednik OKZ mr. Mirza Šabić zahvalio je svim svojim suradnicima na ostvarenim rezultatima, kao i visokim gostima na odazivu, te završio je sjednicu Skupštine uz čestitke povodom dolazećih blagdana.