Uprava Matice hrvatskih obrtnika, vlasnici zgrade
Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb,
10000 Zagreb, Ilica 49, objavljuju
OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Za zakup poslovnog prostora
U zgradi Matice Hrvatskih obrtnika
I. Predmet zakupa su poslovni prostori u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Zagreb, Ilica 49, u veži:
lokal desno veličine 91,69 m²
a) Namjena poslovnog prostora: za obavljanje obrtničke uslužne djelatnosti, izložbeno prodajni prostor i njima slične djelatnosti.
b) Početna cijena zakupa iznosi. 5.500,00 kuna uvećan za PDV
c) Pri sklapanju ugovora o Zakupu zakupac je obavezan položiti polog zakupodavcu u iznosu od tri najamnine kao osiguranje plaćanja zakupnine.
II. Predmet zakupa su poslovni prostori - kancelarije u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Zagreb, Ilica 49 III kat :
KANCELARIJA
KVADRATURA KANCELARIJE:
POČETNA CIJENA
21.
16,18 m2
700,00 kuna
22.
16,30 m2
700,00 kuna
23.
16,35 m2
700,00 kuna
24.
14,09 m2
600,00 kuna
25.
14,38 m2
600,00 kuna
26.
14,74 m2
600,00 kuna
27.
14,74 m2
600,00 kuna
UKUPNO:
106,78 m2

Kancelarijski prostor može se iznajmiti pojedinačno ili u cjelini
a) Pri sklapanju ugovora o Zakupu zakupac je obavezan položiti – ostaviti polog zakupodavcu u iznosu od tri najamnine uvećane za PDV kao osiguranje plaćanja zakupnine.
OPĆI UVJETI:
Rok trajanja zakupa iznosi 2 (dvije) godine. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima.
Zakupac je pored najamnine dužan je plaćati i režijske troškove
Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.
Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave oglasa. Zainteresirani sve informacije o poslovnom prostoru mogu dobiti na tel. 01/48 06 666.
Način dostave pismenih ponuda – u zatvorenim i zalijepljenim kuvertama, s naznakom «oglas-zakup poslovnog prostora» poštom preporučeno, osobnom dostavom na adresu Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, Ilica 49, ili kurirskom službom.
Najpovoljnijeg ponuđača odabire Uprava matice.

Dodaj komentar

Filtered HTML

  • Mrežne i adrese e-pošte se pretvaraju u poveznice.
  • Global tokens will be replaced with their respective token values (e.g. [site:name] or [current-page:title]).
  • Dopuštene HTML oznake: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
  • Redovi i paragrafi se prelamaju automatski

Plain text

  • Nisu dopuštene HTML oznake.
  • Global tokens will be replaced with their respective token values (e.g. [site:name] or [current-page:title]).
  • Mrežne i adrese e-pošte se pretvaraju u poveznice.
CAPTCHA
Ovo pitanje provjerava vaš status posjetitelja i sprečava automatizirano ispunjavanje ovog obrasca.
16 + 4 =
Riješite jednostavni matematički problem i upišite rezultat. Na primjer za 1+3, upišite 4.