Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godini za:

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti

 Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti

c) Polaganje majstorskog ispita

d)Pripremu za polaganje majstorskog ispita

e) Polaganje naučničkog ispita

f) Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanje učenika na naukovanju

g) Završetak programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju za mentore u gospodarstvu

h) Ishođenje dozvole(licencije) za izvođenje naukovanja/obnovu dozvole (licencije) u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

i) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte isključivo od 22.05. - 31.10.2023. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2023. godine.

Dodatne informacije o programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ i potrebni obrasci dostupni su putem poveznice OVDJE