Stožer Civilne zaštite RH dao je pojašnjenje Upute za kretanje vozača teretnih vozila u tuzemnom i međunarodnom transportu. Prema Uputi, vozači teretnih vozila u tuzemnom i međunarodnom transportu mogu se kretati bez e-Propusnica jedino ako se nalaze u teretnom vozilu dok obavljaju prijevozničku djelatnost i ukoliko kod sebe imaju:

  • CMR,
  • Teretni list ili
  • Drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koja prevozi tu robu.

Prema pojašnjenju, spomenuta Uputa odnosi se samo na vozače iz Odluke o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti od 26. ožujka 2020., odnosno isključivo za vozače koji rade u posebnom režimu prema Odluci od 26. ožujka 2020. - u sistemu kamion - kućna izolacija ili karantena.

Prema pojašnjenju, spomenuta Uputa odnosi se samo na vozače iz Odluke o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti od 26. ožujka 2020.odnosno isključivo za vozače koji rade u posebnom režimu prema Odluci od 26. ožujka 2020. - u sistemu kamion - kućna izolacija ili karantena. Dakle, svi ostali vozači kojima nije izrečena mjera kućne izolacije - moraju imati e-propusnicu.

 

IZVOR:HOK