Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisuje Poziv gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama za sudjelovanjem pri utvrđivanju troškova poslovanja koji su nastali kao rezultat prestanka punopravnog članstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Europskoj Uniji.

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske napustilo je Europsku uniju 1.veljače 2020. godine kada je stupio na snagu Sporazum o povlačenju sklopljen između EU i UK. Navedenim sporazumom predviđeno je prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020. godine a tijekom kojeg se jamče nepromjenjeni uvjeti u odnosima između EU i UK. Istekom navedenog sporazuma više nema jedinstvenog tržišta u smislu slobodno kretanja roba, usluga, kapitala i osoba. Nova pravila za posljedicu imaju nastanak dodatnih izravnih i neizravnih troškova. 

Kako bi se navedeni šok za Eu gospodarstvo ublažilo, donesena je Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu. Pričuvom bi se u cijelosti ili djelomično trebali pokriti dodatni rashodi koji su nastali kao posljedica Brexita u hrvatskom gospodarstvu, među hrvatskih poduzetnicima.