Središnji državni ured za demografiju i mlade započet će u prosincu ove godine provedbu natječajnog postupka za dodjelu priznanja „Poslodavac prijatelj obitelji“ u 2023. godini u 4 kategorije: mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja imaju najkvalitetnija rješenja u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicima i njihovim obiteljima, a u svrhu promicanja obiteljskih vrijednosti i unapređenja uvjeta obiteljskog života te senzibiliziranja kako poslodavca, tako i šire javnosti o važnosti istih.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva upisana u Sudski registar Republike Hrvatske te obrti upisani u Obrtni registar Republike Hrvatske, a koji su podmirili obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Natječajni postupak provodit će se od 1. prosinca do 31. prosinca 2023. godine putem mrežnog upitnika koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda: https://demografijaimladi.gov.hr/.

Foto: Središnji ured za demografiju i mlade