Forum je bio prilika da se rasprave brojne aktualne teme iz sektora obrtništva, prezentiraju i najave novosti i mogućnosti te da se daju naglasci na pozitivne trendove i izvedu zaključci o budućim koracima.

IZVOR : Mreža TV