Grad Samobor dodjeljuje do 7 stipendija po kriteriju izvrsnosti učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2016./2017. Pravo na stipendije imaju učenici koji se obrazuju za zanimanje označeno kao deficitarno, da su završili dvije prethodne godine školovanja s prosjekom ocjena od najmanje 4,00 za svaku pojedinu godinu školovanja. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju
sljedećim općim uvjetima:

  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Grada Samobora u neprekidnom trajanju od najmanje tri (3) godine prije raspisivanja natječaja za stipendije
  • da su redoviti učenici srednje škole/srednje glazbene škole ili
  • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali zadnja dva razreda škole
  • da nisu stariji od 20 godina (učenici)
  • da nisu korisnici stipendija po drugoj osnovi

Natječaj traje od 17. listopada do 31. listopada 2016. godine.

Prijave za dodjelu stipendija, sa svom traženom dokumentacijom, predaju se u zatvorenim omotnicama, zaključno s 31. listopadom 2016. godine:

osobno, u Urudžbenom zapisniku Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, soba 2

ili šalju preporučeno poštom na adresu: Grad Samobor, Upravni odjel za društvene

djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, s naznakom:  Za natječaj za dodjelu stipendija Grada Samobora

 

Prijavu za stipendiju, listu deficitarnih zanimanja i sve potrebne informacije možete pronaći u prilogu.