Osobito nam je zadovoljstvo da Vas možemo izvijestiti da je dugogodišnji napor naših asocijacija urodio plodom. Obrtnici auto taksi prijevoznici napokon mogu po odlasku u mirovinu prenijeti svoje dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza na bračnog druga i  krvne srodnike u ravnoj lozi. U nastavku teksta donosimo cjeloviti tekst Odluke o dopunama Odluke o autotaksi prijevozu objavljene u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 9 od 05. lipnja 2015. godine.

Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 82/13) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 27. sjednici, 2. lipnja 2015., donijela je
 
ODLUKU
o dopunama Odluke o autotaksi prijevozu
 
Članak 1.
 
U Odluci o autotaksi prijevozu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/13 i 24/13) u članku 5. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Iznimno, nakon odlaska autotaksi prijevoznika obrtnika u mirovinu dozvola se može prenijeti na bračnog druga i krvne srodnike u ravnoj lozi, odnosno nakon smrti autotaksi prijevoznika obrtnika dozvola se može prenijeti na njegove nasljednike koji mogu obavljati djelatnost i putem poslovođe."
Dosadašnji stavci od 3. do 6. postaju stavci od 4. do 7.
 
Članak 2.
 
U članku 9. stavku 1. alineji 5. iza zareza dodaju se riječi: "osim u slučaju prijenosa dozvole iz članka 5. stavka 3. ove odluke,".
 
Članak 3.
 
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.
 
KLASA: 021-05/15-01/125
URBROJ: 251-01-05-15-5
Zagreb, 2. lipnja 2015.
Predsjednik
Gradske skupštine
Darinko Kosor

Dodaj komentar

Filtered HTML

  • Mrežne i adrese e-pošte se pretvaraju u poveznice.
  • Global tokens will be replaced with their respective token values (e.g. [site:name] or [current-page:title]).
  • Dopuštene HTML oznake: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
  • Redovi i paragrafi se prelamaju automatski

Plain text

  • Nisu dopuštene HTML oznake.
  • Global tokens will be replaced with their respective token values (e.g. [site:name] or [current-page:title]).
  • Mrežne i adrese e-pošte se pretvaraju u poveznice.
2 + 7 =
Riješite jednostavni matematički problem i upišite rezultat. Na primjer za 1+3, upišite 4.