Udruženje prijevoznika Zagreb organiziralo je posjet sajmu BAUMA u Münchenu od 11.-13. travnja 2019. godine na kojem smo imali prilike vidjeti najvažnije novosti i najnoviju tehnologiju u građevini.

BAUMA je najveći svjetski stručni sajam građevinskih strojeva, strojeva za rudarstvo, građevinskih vozila i opreme, a predstavljene su 4 tematske cjeline:

Sve za gradilišta
●Građevinska vozila
● Građevinski strojevi
● Strojevi za podizanje i transporteri
● Građevinska oprema, alati i  posebni sustavi
● Strojevi za rukovanje i obradu betona i morta na gradilištima
● Oplate i skele
● Instalacijska postrojenja
● Sigurnost na gradilištu
● Nadzor gradnje
● Digitalno gradilište

Rudarstvo, vađenje i obrada sirovina
● Strojevi za vađenje sirovina i za rudarstvo
● Rukovanje sirovinama
● Obrada minerala (uključujući opremu za koksne peći)

Komponente i usluge dobavljača
● Transmisijski inženjering, fluidna tehnologija i jedinice  za proizvodnju električne energije
● Strojevi i sustavi za aditivnu proizvodnju, 3D tisak potrošnih dijelova
● Pribor i potrošni dijelovi
● Usluge
● Ispitivanja, mjerenja i inženjering upravljanja procesima
● Komunikacija i navigacija
● Sigurnost na radu

Proizvodnja građevinskog materijala
● Proizvodnja cementnih, vapnenih i gipsanih spojeva za građevinske materijale
● Strojevi i uređaji za proizvodnju betona, betonskih proizvoda i  predgotovljene komponente
● Strojevi i postrojenja za proizvodnju asfalta
● Strojevi i postrojenja za proizvodnju predgotovljene suhe žbuke, gipsa i estriha te proizvodi za opskrbu trgovina građevinskim materijalima
● Strojevi i postrojenja za proizvodnju vapna pješčenjaka i građevinskih proizvoda od ostataka proizvodnih procesa (pepeo, šljaka, itd.)
● Strojevi i uređaji za proizvodnju gipsa i gipsanih ploča
● Strojevi za rukovanje i pakiranje građevinskih materijala (u tvornici)