Za vozače srpske državljane koji su zaposleni kod hrvatskog poslodavca predviđena je mogućnost izuzetka od obvezne 28 dnevne karantene u Srbiji.

U tu svrhu potrebno je:

-        ispuniti priloženu excel tablicu bez da se mijenja njen format

-        na memorandumu trgovačkog društva / obrta potrebno je napisati izjavu:

 

Ja, ______________________________________________________________ (ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva / obrta)

kao osoba ovlaštena za zastupanje_____________________________________(puni naziv trgovačkog društva / obrta, adresa sjedišta, OIB)

pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da je

________________________________________________________________ (ime, prezime, JMBG, datum rođenja, adresa)

zaposlen kao vozač u međunarodnom transportu.

Molim da se istome omogući povratak u Republiku Hrvatsku u cilju obavljanja poslova vozača u međunarodnom transportu.

Potpis, pečat, datum sastavljanja izjave

-        na email adresu office@pumedtrans.com potrebno je dostaviti popunjenu excel tablicu i napravljenu izjavu poslodavca

 

Tabela:

PrilogVeličina
Datoteka Tabela PUMED.xlsx9.76 KB