HOK svojim članovima koji se nađu u sporu s poslovnim partnerima ili s potrošačima pruža čak dvije usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja sporova koje su fleksibilnije, brže i financijski povoljnije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima.

Spor možete riješiti kroz postupke pred:

  • Centrom za mirenje pred kojim se mogu rješavati različite vrste sporova s ciljem sklapanja nagodbe,
  • Sudom časti pred kojim se, između ostalog, odlučuje o povredi poslovnih i trgovačkih običaja u obavljanju obrta, ako stranke ne riješe spor mirnim putem.

Bitno je naglasiti da nagodbe sklopljene mirnim putem na Sudu časti i Centru za mirenje imaju snagu ovršne isprave odnosno da su izjednačene s pravomoćnom sudskom presudom. Sklapanjem nagodbe otklanja se neizvjesnost dugotrajnog, financijski iscrpljujućeg postupka pred redovnim sudom. Više informacija možete pronaći na

https://www.hok.hr/usluge-rjesavanja-sporova

Hrvatsko zakonodavstvo kontinuirano se usklađuje s europskim direktivama i najboljim praksama pa je tako u tijeku i donošenje Zakona o mirnom rješavanju sporova.

Svrha Zakona je stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka uz poticanje i ohrabrivanje korištenja postupaka mirnog rješavanja sporova, ubrzanje postupaka, a što bi trebalo u konačnici rasteretiti redovne sudove od predmeta u kojima je moguće spor riješiti mirnim putem te omogućiti veće korištenje ovakvog rješavanja sporova. Time se trgovcima i potrošačima omogućava nastavak poslovne suradnje.

Medijacija kao postupak za stranke ima više prednosti; brža je i jeftinija od postupka na redovnom sudu, dobrovoljna je, a stranke u postupku u bilo kojem trenutku imaju mogućnost prekinuti postupak i spor rješavati na sudu.

Mirenje izvan suda provodi se pred institucijama za mirenje, a neke od njih su centri za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj odvjetničkoj komori, Hrvatskoj udruzi za medijaciju i dr. Novim Zakonom je predviđeno osnivanje Centra za mirno rješavanje spora sa sjedištem u Zagrebu. Centar će poticati razvoj kulture mirnog rješavanja sporova, dati suglasnost institucijama za mirno rješavanje sporova, provoditi samostalno ili u suradnji s  ovlaštenim institucijama stručno osposobljavanje i usavršavanje medijatora, voditi Registar medijatora, objavljivati informacije o mirnom rješavanju sporova i drugo.

Novim Zakonom pokušaj mirnog rješenja spora postaje procesna dužnost stranaka prije pokretanja parničnog postupka radi naknade štete. Stranke će biti usmjeravane prema sklapanju nagodbu prije podnošenja tužbe radi naknade štete, a sudovi će ih kod pokretanja parnica upućivati da u roku od 15 dana sudjeluju na informativnom sastanku o medijaciji. 

I Sud i Centar HOK-a odlukom nadležnog ministarstva još od 2017. notificirani su kao tijela kvalificirana za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj te ih je Europska komisija uvrstila na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova, stoga koristite sve mogućnosti i prednosti koje vam sustav nudi.