Grad Velika Gorica dodijelit će 30 stipendija za učenike  prvih razreda u trogodišnjem programu obrazovanja, a prema utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2017./2018. i to:

 

alatničar

armirač

autolakirer

automehatroničar

bravar

dimnjačar

elektroinstalater

elektromehaničar

elektroničar-mehaničar

fasader

fotograf

instalater grijanja i klimatizacije

instalater kućnih instalacija

izolater

keramičar

konobar

krojač

krovopokrivač

kuhar

limar

mesar

obućar

pekar

podopolagač

puškar

slastičar

soboslikar-ličilac

staklar

stolar

strojobravar

tapetar

tesar

tokar

zidar

zlatar

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjem programu obrazovanja za deficitarna zanimanja
  • da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice najmanje 3 godine 
  • da su državljani Republike Hrvatske 

 

Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se u iznosu od 500,00 kuna  mjesečno, za deset mjeseci, računajući od 1. rujna 2017.

 

Uz obrazac PRIJAVA na natječaj za dodjelu stipendija za učenike prvih razreda koji se obrazuju za  deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva  potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
  • obrazac - POTVRDA o upisu u prvi razred za školsku godinu 2017./2018. - (knjižara)
  • (obrazac mora biti ovjeren od škole s navedenim zanimanjem koje učenik  upisuje)  
  • svjedodžbe  7. i 8. razreda (preslika)
  • domovnica (preslika) 
  • potvrda o prebivalištu izdana u MUP-u
  • obrazac - Izjava o članovima zajedničkog obiteljskog domaćinstva
  • obrazac – Izjava sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka 

Prijave za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja dostavljaju se  OSOBNO od 01. 09. do 29.09.2017. godine Povjerenstvu, putem  UO za poduzetništvo, investicije i fondove EU, na adresi: Šetalište Franje Lučića 15. 

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU , 
                       na adresi: Šetalište Franje Lučića 15
                       telefon:5559 436