Riječ je o Programu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojeg zajednički provode Ministarstvo i Zagrebačka županija.

Korisnici ovog Programa mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva koji ulažu na područje Zagrebačke županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu. Programom će se subvencionirati kamata na kredite za projekte koji obuhvaćaju kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), kupnju nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme te za obrtna sredstva do 20 posto (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30 posto (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita. Prednost pri dodjeli subvencija imat će projekti proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

Poduzetnicima koji kreditna sredstva ulažu u proizvodne djelatnosti kamatna stopa će se subvencionirati s 4 postotna poena, pri čemu će Ministarstvo subvencionirati 2 postotna poena, a isto će učiniti i Zagrebačka županija. Za one koji ulažu u uslužne djelatnosti kamatna stopa će se subvencionirati s 2 postotna poena, a Ministarstvo i Županija svaki će subvencionirati kamatnu stopu s po 1 postotnim poenom.

Najniži iznos kredita je 100 tisuća kuna, a najviši 5 milijuna kuna.

Zahtjevi za kredit razmatrat će se redoslijedom zaprimanja u pisarnicu Zagrebačke županije počevši od 06.09.2019. godine do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31.12.2019. godine.

Više informacija dostupno je na službenim web stranicama Zagrebačke županije: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/3/javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtj