Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova (MRRFEU) te Ministarstvom poljoprivrede ponovo je stavila na raspolaganje zajmove (de minimis) za poduzetnike i poljoprivrednike.
Zajmovi za poduzetnike

Programom 'EFRR Mali zajmovi', mikro, mala i srednja poduzeća, koja imaju minimalno jednog zaposlenog, kreditiraju se za ulaganja u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) te obrtna sredstva do 30% iznosa zajma. 
•    Iznos zajma - 25.000,01 - 100.000 EUR
•    Kamatna stopa - 3,11 %
•    Rok korištenja - 6 mjeseci od isplate zajma
•    Poček - do 1 godine
•    Rok otplate – od 1 do 10 godina (uključujući poček)
•    Dinamika otplate - kvartalne rate

Istoj grupi poduzetnika, namijenjen je program 'EFRR Zajmovi za obrtna sredstva', a u svrhu isključivog financiranja obrtnih sredstava tj. troškova poput pripreme proizvodnje, sirovina i materijala, plaća, zakupa poslovnog prostora, režijskih troškova, općih troškova i slično. 
•    Iznos zajma - 1.000,00 - 30.000 EUR
•    Kamatna stopa - 3,61 % 
•    Rok korištenja - 3 mjeseca od isplate zajma
•    Poček - do 6 mjeseci
•    Rok otplate - od 1 do 3 godine (uključujući poček)
•    Dinamika otplate - kvartalne rate

Zajmovi za poljoprivrednike
U okviru SP ZPP 2023.-2027., na raspolaganju su zajmovi za obrtna sredstva namijenjeni financiranju tekućeg poslovanja i to za poljoprivrednike čije se poslovanje odvija u okvirima sljedećih intervencija SP ZPP-a:
1.    73.10.FI – FI_Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (bivši 4.1.)
2.    73.11.FI – FI_Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda (bivši 4.2.)
3.    73.14.FI – FI_Razvoj poslovanja u ruralnim područjima (bivši 6.4.)

Također, u najavi su novi 'Mali zajmovi SP ZPP' u iznosu do 75.000 EUR sa fiksnom kamatnom stopom 0,10% i 0,25%, s počekom do 12 mjeseci i rokom otplate do 10 godina, odnosno do 12 godina za ulaganja u višegodišnje nasade. Također, iz prikupljenih povrata ranije odobrenih zajmova, poljoprivrednicima su, iako privremeno zatvoreni, na raspolaganju 'PRR Mali investicijski zajmovi' koji se odobravaju za investicije u okviru Podmjera 4.1, 4.2, 6.4 i 8.6 bivšeg Programa ruralnog razvoja RH. Program će se otvarati sukcesivno, ovisno o dostupnoj alokaciji tj. povratu ranije odobrenih zajmova. 

Više informacija o zajmovima možete saznati ovdje.
 

IZVOR: EUfondovi.hr