Završna konferencija projekta "Pismenost za sadašnjost i budućnost", odobrenog u sklopu poziva „Unaprjeđenje pismenosti-temelje cjeloživotnog učenja“ održana je 28.11.2019. godine u Školi za montažu instalacija i metalnih konstrukcija. Projektne aktivnosti bile su usmjerene na poticanje čitalačke, digitalne i financijske pismenosti učenika osnovne i strukovne škole. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta koji je trajao 2 godine. Nastavnici Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija predstavili su provedbu izvannastavnih aktivnosti „Ja na tržištu rada“ i „Učenički obrt“. Nastavnice Osnovne škole Sesvetska s učenicima sudionicima projekta predstavile su  provedbu izvannastavnih aktivnosti „Novac- dokument jezika i pisma“  i  „Čitam, pišem, pamtim“. Izavannastavne aktivnosti izazvale su velik interes učenika; planirano je bilo 48 sudionika a ostvareno 80. Škole će nastaviti s provedbom te će na taj način osigurati održivost projekta, a nastavni materijali su dostupni na web stranicama škola za širu upotrebu svim zainteresiranim nastavnicima.
Edukaciju nastavnika te mentoriranje prilikom izrade kurikuluma izvannastavnih aktivnosti i nastavnih materijala koji su postavljeni na otvoreni digitalni repozitorij pružali su predavači Obrtničkog učilišta. Ukupna vrijednost projekta je 896.753,96 HRK u cijelosti  financirana iz EU potpore putem Europskog socijalnog fonda. 
Obrtnička komora Zagreb sudjelovala je u provedbi izvannastavne aktivnosti „Učenički obrt“ osiguravajući posjete učenika i upoznavanje s djelokrugom rada, potporom obrtnicima te davala informacije o organiziranosti obrta i mogućnostima daljnjeg obrazovanja za sve one učenike koji će u budućnosti postati njeni članovi.
Na konferenciji su bili nazočni članovi timova iz Škole za montažu instalacija, Osnovne škole Sesvetska Sela, predstavnici Grada Zagreba, Obrtničke komore Zagreb,  ravnatelji strukovnih škola, nastavnici i učenici,  te obrtnici koji surađuju u provedbi strukovnih programa obrazovanja.