Labosan d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu među vodećim je tvrtkama u području sigurnosti hrane, inspekcije, kontole kvalitete tla i biljnog materijala te analizom otpadnih voda. Prisutni su na području cijele Republike Hrvatske s područnim županijskim uredima u Vukovarsko-srijemskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Međimurskoj županiji, Istarskoj županij, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Dubrovačko- neretvanskoj županiji.

Područje rada: 

 • Laboratorijske analize prehrambenih proizvoda (hrana i hrana za životinje)
 • Kontrola poljoprivrednih proizvoda (žitarice, uljarice, voće i povrće, šećerna repa...)
 • Pregled ambalaže i skladišnih prostora
 • Uzorkovanje
 • Vizualni pregled i određivanje defekata u proizvodu
 • Utvrđivanje temperaturnog statusa proizvoda
 • Određivanje krupnoće (kalibra) plodova
 • Provjera zdravstvene ispravnosti (ispitivanje ostataka pesticida, provjera sadržaja teških metala, mikrobiološki status proizvoda
 • Laboratorijske analiza tla i biljnog materijala
 • Analiza otpadnih voda
 • Otpremništvo (špedicija)
 • Konzultantske usluge (HACCP, IFS, BRC standardi) 

Osnovne djelatnosti:

 • Uvođenje HACCP sustava
 • Laboratorijska ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda
 • Ispitivanje roka održivosti prehrambenih i kozmetičkih proizvoda
 • Izrada deklaracija
 • Analiza tla i biljnog materijala
 • Gnojidbena preporuka
 • Fizikalno- kemijske analize
 • Izračuni energetske vrijednosti
 • Priprema dokumentacije za certificiranje sustava kvalitete

Svim članovima projekta pogodnosti Artifex, Labosan d.o.o. nudi: 

 1. 30%  rabata na redovne cijene prema cjeniku
 2. 20%  rabata na redovne cijene prema cjeniku

 

Kontakt:
Labosan
Tel.: 01 4981 981, 01 4981 982, 01 4981 983
Email: info@labosan.hr
Web:www.labosan.hr