PSC ZAGREB

Poštovani Obrtnici kako bi ostvarili pogodnosti dogovorene u sporazumu o suradnji sa Obrtničkom komorom molim Vas da popunite pristupnicu za našu Obrtnik Vip klub karticu koju ćemo Vam dostaviti poštom na vašu kućnu adresu. Ukoliko trebate više detalja molim slobodno nazovite naš broj telefona 01 / 29 25 255.

SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI
O SERVISIRANJU I POPRAVKU VOZILA

Predmet Sporazuma je pružanje svih usluga servisiranja, održavanja, popravka i prodaje dijelova svih proizvođača motornih vozila, te kupovina novih vozila marke OPEL, FIAT, ALFA, kao i prodaja rabljenih vozila svih marki članovima projekta Zajedničke nabave POSREDNIKA PRODAJE ( u daljnjem tekstu KORISNIK USLUGE ).

DAVATELJ USLUGA se obvezuje dati prioritet potrebama KORISNIKU USLUGE kod servisiranja, potrebnog popravka oštećenog automobila, prijevoz oštećenog vozila do servisa, te ostalim oblicima poslovne suradnje.

DAVATELJ USLUGA navedene usluge iz članka 1. Ovog sporazuma pruža KORISNIKU USLUGA na sljedeće tri lokacije: Capraška 3 ( Slavonska avenija bb), Avenija Dubrava 306 f, te u Velikoj Gorici Zagrebačka bb. Uz napomenu da se dijagnostika vozila ostalih marki obavlja na lokaciji Avenija Dubrava 306f sa najsuvremenijim dijagnostičkim uređajem, dok se limarija i lakirnica nalaze na lokaciji Zagrebačka bb. No, KORISNIK USLUGA može na bilo kojoj lokaciji ostaviti vozilo za limarski i lakirerski popravak te na istoj lokaciji predignuti vozilo. Na sam popravak mi prevozimo vozilo našom šlep službom.

Cijene usluga i rezervnih dijelova za vozila marke Opel i Chevrolet DAVATELJ USLUGA će obračunavati prema posebnom cjeniku koji se odnosi na KORISNIKA USLUGA za izvršene usluge servisiranja, popravke limarskih oštećenja i lakiranja, odnosno ugrađene rezervne dijelove.

Obračun izvršenih radova obavlja se prema normativima OPEL-A, odnosno prema tvorničkim normativima marke OPEL.

a) DAVATELJ USLUGA KORISNIKU USLUGA odobrava popuste po stavkama i uvjetima za Opel i Chevrolet vozila:

Vozila do dvije godine starosti – 15% popusta na dijelove i 10% popusta na rad

Vozila starija od dvije godine, a mlađa od tri godine – 20% popusta na dijelove i 20% popusta na rad

Vozila starija od tri godine – 30% popusta na dijelove i 20% popusta na rad

Isto tako ostvaruju popust na svu dodatnu opremu u minimalno iznosu od 20%.

b) DAVATELJ USLUGA KORISNIKU USLUGA odobrava popuste po stavkama i uvjetima za ostale marke vozila:

Za dijelove minimalno 20% popusta, na visokokvalitetno ulje 50% popusta, te bi se obračun izvršenih radova računao po satnici od 100,00 kn + pdv.

Ovako definiran popust izuzima karoserijske popravke koji se realiziraju prema procjenama osiguravajućih društava, popravke koji se obavljaju kao vanjska usluga kao i popust prema povremenim marketinškim akcijama. No, ukoliko KORISNIK USLUGE plaća sam limarski popravak vozila on će se obračunati po satnici 100,00 kn +pdv.

DAVATELJ USLUGA nudi KORISNIKU USLUGE i uslugu korištenja zamjenskog vozila dok je njihovo vozilo u servisu po cijeni od 50 kn + PDV po danu s uključenih 50 kilometara dnevno – ovisno o raspoloživosti zamjenskih vozila uz prethodnu najavu. Svaki daljnji pređeni kilometar se naplaćuje 1 kn + PDV. Također P.S.C. Zagreb nudi i uslugu šlepanja vozila po povlaštenoj cijeni.

Za Opel vozila i vozila ostalih marki cijena sezonske izmjene guma – demontaža, montaža i balansiranje iznosi 72 kn + PDV te odobravamo popust na zimske gume do 25% ovisno o proizvođaču. Isto tako nudi usluge smještaja guma u hotel za gume po cijeni 25 kn +pdv po kotaču i sezoni.

c) DAVATELJ USLUGA KORISNIKU USLUGA odobrava dodatne VIP popuste na regularnu cijenu vozila po stavkama za kupnju novog Opel vozila:

Isto tako kod kupnje novog vozila kupac KORISNIK USLUGE dobije rad na prva tri redovna servisa gratis, te plaća samo dijelove sa pripadajućim popustom navedenim u članku 3. Kupcu KORISNIKU USLUGE nudimo i procjenu njegovog rabljenog vozila potpuno besplatno uz mogućnost otkupa bez uvjeta kupnje novog vozila.

a) Poslovima definiranim Člankom 1. Sporazuma podvrgavaju se vozila koja odredi Naručitelj KORISNIK USLUGE . U slučaju izvanrednih oštećenja vozila DAVATELJ USLUGA se obvezuje da će po posebnom zahtjevu Naručitelja KORISNIKA USLUGE sastaviti točnu defektažu ili izvršiti popravke po procjeni ovlaštene osobe procjenitelja.

b) DAVATELJ USLUGA se obvezuje, u svojstvu dobavljača, snabdjevati kupca KORISNIKA USLUGE potrebnim originalnim rezervnim dijelovima za popravak vozila ili zamjenskim ovismo o želji kupca KORISNIKA USLUGE.

c) DAVATELJ USLUGA se obvezuje da će popravke vozila obavljati po pravilima struke.

d) DAVATELJ USLUGE se obvezuje da će izvađene dijelove i sklopove zamijenjene novim originalnim te izvađene dijelove na zahtjev Naručitelja KORISNIKA USLUGE vratiti Naručitelju KORISNIKU USLUGE uz vozilo nakon popravka, osim dijelova koji se tretiraju kao potrošni materijal ili opasni otpad.

e) Po zahtjevu Naručitelja KORISNIKA USLUGE moguća je i ugradnja neoriginalnih dijelova.

KORISNIK USLUGE se obvezuje ispostavljeni račun za održavanje, servisiranje i popravak vozila od strane prodavatelja platiti odmah u gotovini, virmanom ili karticama, osim ako naknadno neće biti drugačije dogovoreno između davatelja i direktnog KORISNIKA USLUGE obrtnika.

KORISNIKU USLUGE će se uz račun priložiti radni nalog s popisom svih izvedenih radova i ugrađenih dijelova.

KORISNIK USLUGE kao garanciju plaćanja ostavlja ovjerenu zadužnicu na iznos od 5000 kn ukoliko želi odgodu plaćanja od 15 dana od dana ispostave računa, pod uvjetom da je račun manji od navedenog iznosa.

Kod kupnje vozila sva vozila moraju biti plaćena prije preuzimanja od strane KORISNIKA USLUGE, banke ili leasinga.

POSREDNIK PRODAJE ne odgovara za preuzete financijske obveze KORISNIKA USLUGE.

DAVATELJ USLUGA se obvezuje usluge iz članka 1. pružati u najkraćem mogućem roku po dopremi vozila od strane kupca KORISNIKA USLUGE u servis.

DAVATELJ USLUGA će za potrebe servisiranja i popravka vozila kupca osigurati sve rezervne dijelove bez uplate jamčevine za narudžbu, bez obzira na cijenu rezervnih dijelova.

KORISNIK USLUGE može sam ili preko po njemu ovlaštene osobe nadzirati pružene usluge.

KORISNIK USLUGE se obvezuje sam ili od strane kupca ovlaštene osobe, pregledati i preuzeti vozilo po završetku radnji navedenih u članku 1. ovog ugovora.

KORISNIK USLUGE se obvezuje poštivati proceduru prodavatelja u svezi prijema i predaje vozila.

Usluga iz članka 1. ovog ugovora se smatra primljenom danom potpisa preuzimanja vozila od strane kupca.

DAVATELJ USLUGA daje sljedeća jamstva:

a) servis, djelovi, limarija i lakiranje

  1. za ispravnost izvršenih radova na vozilu u trajanju 24 mjeseca.
  2. za originalne rezervne dijelove u trajanju 24 mjeseca, neoriginalne 12 mjeseci.
  3. za radove limarije i lakiranja 24 mjeseca

Obveza jamstva iz stavka 1. ovog članka započinje danom preuzimanja vozila od strane KORISNIKA USLUGE .

b) Za sva kupljena nova vozila marke Opel dajemo garanciju kupcu KORISNIKU USLUGE 7 godina, te 5 godina za marke Fiat i Alfa.