Udruženje obrtnika Ivanić-Grad u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Turističkom zajednicom Grada Ivanić-Grada organizira 11. Obrtnički sajam “Tradicija, gastronomija, turizam”, Ivanić-Grad, 6. lipnja 2015. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, te ima namjeru omogućiti svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da promoviraju i prodaju svoje proizvode i usluge. Ovim putem koristimo priliku pozvati Vas kao izlagača na Obrtnički sajam. Sajam će se održati će se u subotu 6. lipnja 2015. godine s trajanjem od 09.00 do18.00 sati u centru Ivanić-Grada (Moslavačka ulica i Trg Vladimira Nazora), a kao manifestacija dio je programa za Dan grada. Grad Ivanić-Grad raspolaže određenim brojem izložbenih štandova koji će se naplaćivati na sam dan sajma od strane Komunalnog centra Grada Ivanić-Grada po cijeni od 100 kn po štandu. Izlagači koji imaju vlastiti štand i žele s njim izlagati molimo da navedu u prijavi veličinu štanda. Cijena za izlagače s vlastitim štandom je 50 kn /m2. Izlagači su uz prijavu obvezni priložiti presliku rješenja o upisu u registar trgovačkih društava, obrta, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a prijave neregistriranih i nakon 31. svibnja 2015. neće se uzeti u obzir. Izlagače su dužni pridržavati se zakonskih odredbi koje reguliraju prodaju robe ili obavljanja usluga prigodnom prodajom, te se obavezuju da prodaju i izlažu na vlastitu odgovornost. Napominjemo da izlagači prehrambenih proizvoda moraju imati sanitarnu knjižicu, bijele pregače, maramu i rukavice, te da hranu prigodno zaštite od vanjskih utjecaja. Sajam prati niz kulturno umjetničkih i zabavnih sadržaja tijekom cijelog dana te 10.Smotra folklora Otoka Ivanića, a u večernjim satima 7. Žabarski karneval, koncert Marijana Bana i glazbenog sastava Diktatori. Poziv i obrazac PRIJAVA za sudjelovanje je objavljen na www.tzig.hr i www.okz.hr Prijavu molimo vratiti popunjenu najkasnije do 31. svibnja 2015. na adresu: Udruženje obrtnika Ivanić-Grad, 10310 Ivanić-Grad, K. Tomislava 42, ili faksom na broj: 2888-475, e-mail: uo.ivanic.grad@hok.hr , kontakt telefon: 2888-475, 091 3666-777, Tajnik Davor Jagić Popis odobrenih izlagača bit će na www.tzig.hr Organizacijski odbor 11. Obrtničkog sajma u Ivanić-Gradu

PrilogVeličina
PDF icon Prijavnica75.7 KB