Za školsku godinu 2017./18. dodjelit će se do 150 stipendija učenicima koji su upisani u prvi razred trogodišnjih programa strukovnih škola Grada Zagreba, a prema utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za potrebe obrtništva na području Grada Zagreba za školsku godinu 2017./18. i to:

1. alatničar

4 stipendije

2. automehatroničar

30 stipendija

3. bravar

4 stipendije

4. elektroinstalater

11 stipendija

5. elektroničar-mehaničar

9 stipendija

6. instalater grijanja i klimatizacije

30 stipendija

7. galanterist

7 stipendija

8. krojač

5 stipendija

9. ličilac-soboslikar

stipendija

10. mesar

6 stipendija

11. monter suhe gradnje

5 stipendija

12. pekar

10 stipendija

13. plinoinstalater

10 stipendija

14. staklar

1 stipendija

15. vodoinstalater

11 stipendija

16. zidar

2 stipendije

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva prema Listi deficitarnih zanimanja iz točke 1. ovoga natječaja i udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjim programima obrazovanja strukovnih škola Grada Zagreba;

- da imaju neprekidno prebivalište na području Grada Zagreba najmanje jednu godinu prije objave natječaja;

- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u osnovnoj školi, odnosno da ne  ponavljaju prvi razred srednje škole;

- da su državljani Republike Hrvatske.

 

Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, računajući od 1. rujna 2017. Stipendija iznosi 1.000 kuna mjesečno.

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

- uspjeh u sedmom i osmom razredu osnovne škole,

- postignuti izvannastavni i izvanškolski rezultati tijekom osnovnog školovanja,

- socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata.

 

Natječaj je objavljen 29.9.2017. godine i traje 15 dana od dana objave.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, s naznakom “Za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva” ili predaju na istoj adresi u sobi 25, II. kat. Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba 25, II. kat.

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

1. potvrdu upisa u trogodišnji program obrazovanja strukovne škole za deficitarna zanimanja iz točke 1. ovog natječaja,

2. sklopljen ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom,

3. svjedodžbe završenog VII. i VIII. razreda osnovne škole (preslike),

4. dokaz o sudjelovanju na natjecanjima u znanju i vještinama tijekom osnovnoškolskog obrazovanja i o osvojenim nagradama te drugim vrijednim nagradama i priznanjima,

5. rješenje (preslika) ili potvrdu o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na stalnu pomoć, ostvaruje pravo na skrb izvan vlastite obitelji,  prima dječji doplatak, odnosno ostvaruje pravo za pomoć i njegu.

6. rodni list (preslika),

7. domovnicu (preslika),

8. uvjerenje o prebivalištu (izvornik),

9. životopis.

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama gradske uprave Grada Zagreba i na web stranici Grada Zagreba, u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi.

 

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

 

Prava i obveze stipendista utvrdit će se ugovorom o korištenju Stipendije.