Grad Zagreb za školsku godinu 2018./2019. dodijelit će do 150 stipendija učenicima koji su upisani u prvi razred trogodišnjih programa strukovnih škola Grada Zagreba, a prema utvrđenoj Listi deficitarnih zanimanja za potrebe obrtništva na području Grada Zagreba za školsku godinu 2018./2019. i to:

1. alatničar

5 stipendija

2. automehatroničar

36 stipendija

3. bravar

6 stipendija

4. elektroinstalater

16 stipendija

5. elektroničar-mehaničar

9 stipendija

6. fasader

3 stipendije

7. galanterist

3 stipendije

8. kemijski čistač

2 stipendije

9. krojač

6 stipendija

10. ličilac-soboslikar

6 stipendija

11. mesar

8 stipendija

12. monter suhe gradnje

11 stipendija

13. pekar

7 stipendija

14. plinoinstalater

10 stipendija

15. podopolagač

2 stipendije

16. staklar

1 stipendija

17. tesar

5 stipendija

18. vodoinstalater

10 stipendija

19. zidar

4 stipendije

 

Kako bi mogli ostvariti prava na stipendiju, učenici moraju udovoljavati sljedećim općim uvjetima:

 • da su redovni učenici prvog razreda u trogodišnjim programima obrazovanja strukovnih škola Grada Zagreba; 
 • da imaju neprekidno prebivalište na području Grada Zagreba najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u osnovnoj školi, odnosno da ne ponavljaju prvi razred srednje škole;
 • da su državljani Republike Hrvatske.

Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, računajući od 1. rujna 2018. i iznosi 1.000 kuna mjesečno.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

 • uspjeh u sedmom i osmom razredu osnovne škole,
 • postignuti izvannastavni i izvanškolski rezultati tijekom osnovnog školovanja,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata. 

Natječaj traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada Zagreba, odnosno do 20. listopada 2018. godine.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na adresu: Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja” ili se predaju na istoj adresi u sobi broj 202, II. kat odnosno u pisarnici u prizemlju.
Molbe se mogu dostaviti na obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga natječaja, a može se dobiti i u Uredu za demografiju, Vodnikova 14, Zagreb, II. kat, soba broj 202.

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

 1. potvrdu o upisu u trogodišnji program obrazovanja strukovne škole za deficitarna zanimanja iz točke 1. ovog natječaja (u izvorniku), 
 2. sklopljen ugovor o naukovanju s obrtnikom ili pravnom osobom (preslika),
 3. svjedodžbe završenog 7. i 8. razreda osnovne škole (preslike),
 4. dokaz o sudjelovanju na natjecanjima u znanju i vještinama tijekom osnovnoškolskog obrazovanja i o osvojenim nagradama te drugim vrijednim nagradama i priznanjima (preslike),
 5. rješenje ili potvrdu o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na stalnu pomoć, ostvaruje pravo na skrb izvan vlastite obitelji, prima dječji doplatak, odnosno ostvaruje pravo za pomoć i njegu (preslika),
 6. rodni list (preslika),
 7. domovnicu (preslika),
 8. uvjerenje o prebivalištu, ne starije od dana raspisivanja Natječaja (u izvorniku),
 9. životopis
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama gradske uprave Grada Zagreba i na web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi.
 
Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi na području Grada Zagreba odnosno, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos Stipendije ako bez opravdanog razloga ne završi razred za koji je primao Stipendiju, odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.