Udruženje obrtnika za svoje članove 09.travnja 2018. organiziralo je seminar "ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA".  Predavač odvjetnik Nenad Šimunec je u trosatnom seminaru  upoznao prisutne sa zakonskim okvirom  koji propisuje  obveze za sve  poduzetnike, obrte, udruge, državna tijela odnosno sve koji prikupljaju  i koriste osobne podatke u  poslovanju. Osobni podaci su svi podaci koji nisu javno dostupni kroz razne javne registre,  podaci koji nisu objavljeni kako javni podaci na web stranicama.
Svaki od obrtnika  koristi određene osobne podatke  o zaposlenicima, kupcima, dobavljačima  a isti su  predmet zaštite, čuvanja, raspolaganja, korištenja i brisanja. 
Svi korisnici osobnih podataka i posjednik podataka dužni su kroz akte propisati način skupljanja, pohranjivanja, čuvanja , raspolaganja  i brisanja.
Imatelj podataka dužan je na zahtjev  vlasnika osobnih podataka,a  u roku od mjesec dana, informirati tražitelja o njegovim podacima, gdje su pohranjeni, za koje se svrhe koriste i proceduru brisanja. Procedura brisanja je često ograničena zbog zakonskih propisa koji reguliraju poslovanje poput poreznih propisa, računovodstvenih ili knjigovodstvenih propisa koji nalažu i rokove čuvanja osobnih podataka. 
Sve procedure treba propisati Pravilnicima, aktima te ustrojiti evidenciju osobnih podataka, osobe i razine koje osiguravaju i imaju dostupnost podacima, protokole koji osiguravaju čuvanje, zaštitu i dijeljenje podataka (npr. podatke o zaposlenim skuplja poslodavac i prosljeđuje knjigovodstvenom servisu iz poslovnih potreba). 
Rok primjene je 25.05.2018. godine, a predviđene su izuzetno visoke kazne za one koji ne osiguraju  predviđene alate zaštite osobnih podataka kojima raspolažu (2 % ili 4% ukupnog godišnjeg prihoda ovisno o vrsti i načinu odnosno posljedicama povrede zakona).