Povjerenstvo za provedbu Projekta obnove tradicijske graditeljske baštine Turopolja objavljuje Prijedlog liste za dodjelu bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja.

 

R.BR. PODNOSITELJ ZAHTJEVA ADRESA OBJEKTA UKUP. BROJ BODOVA PRIJEDLOG BESPOVRATNE FINANCIJSKE POTPORE
1.  Vesna Lastrić Ul. Braće Radića 110, Mraclin 31 20.000,00 kn
2. Marijan Kovačić Ul. Braće Radića 108, Mraclin 31 20.000,00 kn
3. Doroteja Kovačić Šafran Ul. Braće Radića 74, Mraclin 29 7.000,00 kn
4. Josip Roginić Okuje 61 29 7.000,00 kn
5. Slavko Bedaković Ul. Braće Radića 21, Mraclin 28 6.000,00 kn
6. Ratko Cvetnić Ul. Braće Radića 84, Mraclin 22 -
7. Termocentar Dianežević Lomničica br. 12, Kurilovec Ne zadovoljava uvjete sukladno čl. 2. Pravilnika -

Svaki sudionik ima pravo prigovora na Prijedlog liste u roku od osam (8) dana od dana objave Prijedloga liste.

Prigovor se u pisanom obliku upućuje Povjerenstvu na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34
10 409 Velika Gorica
uz naznaku: „Projekt obnove tradicijske graditeljske baštine – Prigovor na listu“