I u ovoj godini Grad Samobor stipendirat će učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Natječaj je otvoren 15., a traje do 29. listopada do kad se zaprimaju prijave kandidata.

Udruženje obrtnika Samobor uključilo se u stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, na način da će se učenicima deficitarnih zanimanja (maksimalno njih 10), koji ostvare pravo na stipendiju, iznos stipendije uvećati za 400,00 kuna mjesečno, sufinanciranih od strane Udruženja obrtnika Samobor.
Uvjeti za dobivanje stipendija po kriteriju izvrsnosti za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja uključuju: da su završili dvije prethodne godine školovanja s prosjekom ocjena od najmanje 4,00 za svaku pojedinu godinu školovanja. Također, uvodi se bodovanje društvenog angažmana kandidata na način da se bodovi dodjeljuju za volontiranje, sudjelovanje u Erasmus+ projektima te za aktivno članstvo u udrugama i/ili klubovima.

Prijave za dodjelu stipendija, sa svom traženom dokumentacijom, predaju se, ponavljamo, do 29. listopada u zatvorenim omotnicama, u Urudžbenom zapisniku Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, soba 2 ili šalju preporučeno poštom na adresu: Grad Samobor, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5. 
Sve informacije možete pronaći na službenim stranicama Grada Samobora.