Predstavnici Ceha ugostitelja Udruženja obrtnika Zaprešić g. Draško Karaula i g. Saša Matuško, Predsjednica gđa. Jasenka Jančić i Tajnica Udruženja bili su na sastanku s gradonačelnikom Zaprešića, gosp. Željkom Turk i njegovim suradnicima. Tema sastanka bila je teška situacija koja je pogodila djelatnosti koje su Odlukom Stožera Civilne zaštite zatvorene još od 28. studenog, odnosno kojima je rad djelomično ograničen. Odlukom gradonačelnika Željka Turka raspisan je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora svim poslovnim subjektima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 djelomično ili potpuni obustavljen rad. 

Pravo na  jednokratnu potporu u iznosu od 5 000 kuna imaju svi poslovni subjekti koji su u potpunosti zatvoreni, dok zahtjev za isplatu 3 000 kuna mogu predati djelomično zatvoreni subjekti (ugostiteljski objekti koji vrše dostavu hrane). Obrazac za prijavu i više o Javnom pozivu pročitajte OVDJE.

U novi paket mjera, koji ima za cilj smanjenje negativnih učinaka nastalih uslijed epidemije virusa COVID-19, Gradskom vijeću će biti predloženo da se spomenute djelatnosti do kraja godine oslobode plaćanja komunalne naknade, kao i zakupa terasa u gradskom vlasništvu.

Grad je već ranije ukinuo porez na potrošnju za cijelu 2021. godinu.