Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi anketno istraživanje o zelenoj tranziciji i potencijalu za zapošljavanje i obrazovanje za zelene poslove.

Molimo da popunite anketu. Rok za ispunjavanje je 31.siječnja 2024. godine. Više informacija o potporama za zelena i digitalna radna mjesta mogu naći na linku: https://mjere.hr/katalog-mjera/zelena-i-digitalna-radna-mjesta/

Prikupjeni podaci od velike su važnosti i koristit će se isključivo za daljnje aktivnosti Zavoda u promociji i provedbi korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja i programa vaučera za zapošljavanje i obrazovanje za zelene poslove.

Zahvaljujemo unaprijed na suradnji i  Vašem vrijednom vremenu i doprinosu.

PrilogVeličina
Datoteka Anketni upitnik189.38 KB