Cilj Javnog poziva je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti onim poduzetnicima čija je djelatnost OTEŽANA I UGROŽENA uslijed djelovanja epidemija koronavirusa COVID-19 i to isključivo za objekte kojima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. ("Narodne novine" broj 131/20), privremeno obustavljen rad, i za one kojima je djelomično obustavljan rad na način da im je onemogućena usluga usluživanja jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, odnosno da smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja.

Prihvatljivi prijavitelji su:

Mikro subjekti (manje od 10 zaposlenih) malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije

- koji imaju poslovanje na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija (Grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija)

- koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu

- čije je poslovanje otežano i ugroženo zbog epidemije bolesti COVID-19 a to su mikro subjekti koji: 

A) imaju registriranu ugostiteljsku djelatnosti, djelatnosti poboljšanja fizičke kondicije, ostale sportske djelatnosti i drugo, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. privremeno obustavljen rad 

B) ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjara, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane (fast food)), skupine „Catering objekti“ (vrsta: Pripremnica obroka (catering)) i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“, kojima je djelomično obustavljan rad, odnosno onemogućena je usluga usluživanja jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, odnosno iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja ili gospodarskom subjektu koji obavlja dvije ili više djelatnosti pored ugostiteljstva i s njima ostvaruje prihode 

- koji imaju najmanje 1 zaposlenog, uključujući vlasnika/cu obrta u mjesecu prije objave javnog poziva (u veljači 2021.). Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko 

nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe

- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave

- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male 

vrijednosti i Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba)

- koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji, i čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s prijaviteljem imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom).

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

- za nabavu opreme i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti,

- za podmirenje kreditnih/leasing (financijski) obveza za nabavljenu opremu koja služi za 

obavljanje osnovne djelatnosti

- za korištenje/najam poslovnog prostora 

- za komunalne troškove (el. energija, voda, plin ili drugi energent, komunalni otpad)

- za troškove telekomunikacija 

- za knjigovodstvene usluge

- za licencije, koncesije i svih drugih troškova nastali za potrebe obavljanja osnovne 

djelatnosti

- i drugih obrazloženih opravdanih troškova za očuvanje poslovne aktivnosti.PDV je prihvatljiv trošak samo za mikro subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine.