Godišnja izvještajna sjednica Skupštine Udruženja obrtnika Sveti Ivan Zelina održana je 18.4.2017. godine u prostorijama Udruženja.
Na Skupštini je usvojeno  Izvješće o radu za 2016. godinu, Nadzorni odbor Udruženja podnio izvješće o svom radu Skupštini, nakon čega je usvojen i Godišnji obračun Udruženja za 2016. godinu.

Skupštinom Udruženja predsjedala je Predsjednica Udruženja Gordana Munjaković koja je prisutnim članovima prezentirala prijedlog Izvješća o radu za 2016. godinu , uz pomoć tajnice Udruženja. 
Prezentirani su statistički podaci o zelinskom obrtništvu od 2007. godine i kada je Udruženje brojilo 433 obrta ,a trend pada broja obrta se nastavio i danas: s 31.12.2016. godine brojimo svega 276 obrta. 
Nadalje je prezentiran rad tijela Udruženja u protekloj godini – Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Predsjednice udruženja, s posebnim osvrtom na suradnju s predstavnicima jedinice lokalne samouprave.
Tajnica Udruženja prezentirala je projekte i manifestacije u čijoj provedbi i organizaciji je Udruženje sudjelovalo u 2016. godini. Ukratko su predstavljene edukacije i seminari za potrebe obrtnika organizirani od strane Udruženja.
Na kraju sjednice predsjednica Munjaković je upoznala članove o održavanja 2. Zagrebačkog obrtničkog  sajma na kojem će biti prezentirana obrtnička zanimanja. Tijekom održavanja sajma organizirano će se prevoziti učenici osnovnih škola na sajam autobusima, održat će se niz manifestacija poput obrtničkog natjecanja florista „Zlatni cvijet“, donatorska večera „Groznica maturalne večeri“ i mnoge druge manifestacije.  

Sjednica je završila s radom u dobrom raspoloženju što je na koncu godine rezultat bio višak prihoda nad rashodima.