Udruženje obrtnika Velike Gorice uputilo je poziv za sastanak v.d. gradonačelniku Grada Velike Gorice Krešimiru Ačkar na temu pomoći Velikogoričkim ugostiteljima. Naime, Odlukama Stožera civilne zaštite uslijed epidemije koronavirusom onemogućen je rad cijelog sektora ugostiteljstva pa tako i velikogoričkih obrtnika i poduzetnika koji u svojim ugostiteljskim djelatnostima zapošljavaju velik broj Velikogoričana. Obustava rada dovela je mnoge ugostitelje u financijsku nelikvidnost i dugove te će pokretanje poslovanja, kada to epidemiološke mjere omoguće, biti vrlo otežano, a mnogima i nemoguće te će neki i zatvoriti poslovanje. Kako bi to sveli na minimum velikogoričko Udruženje ispred Ceha ugostitelja od Grada Velike Gorice zatražilo je pomoć u nekoliko mjera, od kojih su najistaknutije ukidanje poreza na potrošnju, obustava naplate zakupa javnih površina, te naplata komunalnih davanja i usluga gradskih poduzeća.

Sastanak predstavnika velikogoričkih ugostitelja i v.d. gradonačelnika Grada Velike Gorice Krešimira Ačkara održao se 16.2.2021. Na sastanku je g. Ačkar  upoznao predstavnike Velikogoričkih ugostitelja s Prijedlozima Odluka o uvođenju mjera za pomoć gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanim pandemijom COVID-19 za 2021. godinu koje je uputio prema Gradskom vijeću.

Budući da je uvedenim protuepidemijskim mjerama Stožera civilne zaštite RH privremeno obustavljen rad određenih gospodarskih djelatnosti, posebice u segmentu ugostiteljstva, obveza je Grada Velike Gorice omogućiti istima lakši oporavak. Sagledavajući sve mogućnosti proračuna i potreba vas gospodarstvenika, predložio sam set mjera koje će vam omogućiti lakše poslovanje do konca ove godine – rekao je Ačkar.

Navedeni prijedlog Odluke obuhvaća:

1. Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

2. Oslobađanje plaćanja naknade za korištenje ugostiteljskih terasa

3. Mogućnost proširenje površine terasa do 50 posto sadašnje površine gdje za to postoje tehničke mogućnosti

4. Oslobađanje obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Velike Gorice

5. Oslobađanje plaćanja poreza na potrošnju

Sva oslobađanja odnose se na cijelu 2021. godinu.

Sve odluke stupit će na snagu po izglasavanju na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, odnosno objavi u Službenom glasniku. Za korištenje svih ovih prava bit će potrebno dostaviti zahtjeve nadležnim upravnim odjelima, a obrasci zahtjeva bit će objavljeni na službenim stranicama Grada Velike Gorice. Kod primjene oslobađanja poreza na potrošnju, ugostitelji i obrtnici koji su obveznici poreza na potrošnju alkoholnih pića (vinjaka, rakije i žestokih pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, oslobađaju se plaćanja poreza po stopi od 3%, do 31.12.2021. godine. Znači nije riječ o smanjenju nego potpunom oslobađanju. Za sada ugostitelji neće morati mijenjati programe jer će i dalje na računima morati iskazivati navedeni porez, podnositi obrasce Poreznoj upravi, koja će temeljem ove Odluke otpisivati obvezu plaćanja poreza na potrošnju.

Ova mjera je za ovu godinu donesena kao mjera oslobađanja od plaćanja poreza na potrošnju. Želim naglasiti da se i kao posebna točka dnevnog reda na ovoj sjednici Gradskog vijeća nalazi točka – Ukidanje poreza na potrošnju za 2022. godinu – rekao je Ačkar.

Predsjednik Udruženja obrtnika g. Vladimir Birek zahvalio je v.d.gradonačelniku Ačkaru na izuzetno brzom odgovoru i donošenju mjera koje će olakšati oporavak  poslovanja velikogoričkih ugostitelja, te je istaknuo važnost stalne komunikacije Grada i Udruženja kako bi se olakšala teška situacija obrtnika uzrokovana epidemijom koronavirusa i iznašla rješenja za probleme s kojima se obrtnici uslijed iste susreću.