Prvi sastanak partnera održan je u Vicenzi, Italija od 23.-26.11.2013. godine, a Obrtničku komoru Zagreb predstavljale su Spomenka Krebsz, predsjednica Ceha frizera i kozmetičara i Darija Čukelj, koordinator projekta.

Svi partneri ukratko su prezentirali svoje organizacije ili ustanove kako bi dobili uvid o reprezentativnosti, djelatnostima, aktivnostima i obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pojedinim zemljama.

Na sastanku su detaljno razrađene najvažnije informacije koje očekuju partnere u sljedećem razdoblju od 2 godine a odnose se na ciljeve i internu organizaciju projekta. S obzirom da neki od partnera prvi puta sudjeluju u ovoj vrsti projekata razmijenili smo iskustva kako bismo im olakšali provedbu.

Confartigianato Vicenza je definirao konačnu verziju logotipa projekta te je izrađen letak za promociju projekta.

U nedjelju poslijepodne svi sudionici projekta nazočili su godišnjoj regionalnoj manifestaciji frizera „Night and Day“ Hair Show. Confartigianato Vicenza upoznao je članstvo s aktivnostima i inicijativama vezanim uz frizersku struku te predstavio projekt „BOBS“ pred više od 900 gledatelja.

Svjetski priznati frizer Rudy Mostarda iz Rima održao je stručnu prezentaciju novih trendova u trajanju od 2,5 sata.

Sljedećeg dana nastavljene su aktivnosti vezane uz plan rada projekta te su definirani termini budućih sastanaka s temama koje će se raspravljati. Plan je nešto izmijenjen te je nakon usuglašavanja:

Zemlja, mjesto sastanka

Vrijeme sastanka

Tema

Turska, Mersin

Veljača 2014

Socio-demografske promjene koje utječu na trendove u modi i njezi

Njemačka, Frankfurt

Svibanj 2014

Obrazovanje mladih radnika i kontinuirano usavršavanje poslodavaca

Belgija, Gent

Studeni 2014

Učenici/odrasli učenici

svih partnera

Zdravstveno-higijenska regulativa u slonima ljepote radi zaštite klijenata i profesionalaca

Malta, La Valletta

Veljača 2015

Socio-demografske promjene koje utječu na trendove u modi i njezi

Zagreb/Krško; Hrvatska/Slovenija

Svibanj/lipanj 2015

Završna konferencija projekta

Svi partneri će pripremiti analizu stanja i perspektive za svoju zemlju vezano uz teme sastanaka, kao i postojeći nastavni plan i program te će se na kraju uvažavajući primjere dobre prakse izraditi „kurikulum izvrsnosti“ koji će biti osnova za daljnje širenje u zemljama EU.

Svi partneri obvezni su informirati svoje članstvo i širu javnost o provedbi projekta te tiskati promidžbeni materijal.

Do sastanka u Turskoj Ceh frizera i kozmetičara OKZ treba pripremiti podatke o socio-demografskim promjenama u našoj zemlji te pripremiti nastavni plan i program za obrazovanje frizera.