Na temelju višegodišnje suradnje Udruženja obrtnika grada Zagreba (Sekcija frizera i kozmetičara) i Obrtničke komore Zagreb (Ceh frizera i kozmetičara) s Confartigianato Vicenza, putem održanih sastanaka i provedenih edukativnih aktivnosti u posljednje dvije godine, pokrenuta je inicijativa za daljnom suradnjom sektora ljepote, kojim će se razmijeniti iskustva i prenijeti primjeri dobre prakse uz naglasak na obrazovne potrebe i rad na siguran način.

Zaključci projekta BOBS - Osnaživanje mogućnosti u sektoru ljepote

Partneri u projektu su utvrdili glavne strateške teme koje će u budućnosti imati utjecaja na sektor ljepote, a to su: obrazovanje učenika i mladih radnika s kontinuiranim usavršavanjima poslodavaca iz struke, socio-demografske promjene koje određuju različite trendove u modi i njezi, primjena zdravstvenih i higijenskih regulativa u salonima ljepote radi zaštite zdravlja klijenata i radnika.

Tags: 

Završna konferencija projekta u Zagrebu i Krškom

Obrtnička komora Zagreb (Ceh frizera i kozmetičara) i Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško bili su domaćini posljednjeg sastanka partnera u projektu BOBS „Building Opportunities in Beauty Sector- BOBS“. Potrebno je da se sektor ljepote pripremi za nadolazeće socio-demografske promjene kako bi odgovorili potrebama tržišta, kvalitetno obrazovali radnu snagu te svoje usluge usmjerili prema zahtjevima klijenata, a uz to sebi i svojim radnicima smanjili rizike rada i profesionalne bolesti na najmanju moguću mjeru.

Tags: 

Revija ljepote "Hollywood 60-te"

Predsjednica Ceha frizera i kozmetičara udruženja obrtnika Jastrebarsko Sanja Ravenščak nastupila na Reviji ljepote "Hollywood 60-te" U sklopu završne konferencije projekta Europske unije BOBS (Building Opportunities in Beauty Sector) u Matici hrvatskih obrtnika u ponedjeljak 8. lipnja održana je revija ljepote frizera i kozmetičara pod nazivom „Hollywood 60-te“, u organizaciji Obrtničke komore Zagreb, a pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i obrta.

Tags: 

Peti sastanak partnera u projektu BOBS

Na Malti je održan 5. sastanak partnera od 27.02.-04.03.2015. godine. Domaćin je bila organizacija Hair and Beauty Federation Malta. Obrtničku komoru Zagreb predstavljale su Spomenka Krebsz, predsjednica i Hata Novalija, član Ceha frizera i kozmetičara OKZ te Darija Čukelj, koordinator projekta.

Partneri su tijekom radnih sastanaka pregledali sve prikupljene materijale, prijedloge i zaključke s prethodnih sastanaka u Italiji, Turskoj, Njemačkoj i Belgiji koji će biti uključeni u kurikulum izvrsnosti a odnosi se na teme:

Tags: 

4. Sastanak partnera u Belgiji

The topic of meeting was "the respect of health and hygiene regulations in beauty salons for the safety of customers and professionals". Compared to previous meetings, we used a different approach: UBK/UCB prepared a summary presentation, containing the contributions given by all partners through the survey questionnaires on hygiene and safety in beauty salons. In this way, it was easier to highlight good practices and differences between Countries, and these outcomes could be useful for the construction of the "curriculum of excellence". 

Tags: 

2. sastanak partnera održan u Turskoj

Domaćin 2. partnerskog sastanka bila je Obrtnička komora Mersin, TR u razdoblju od 21.-24. ožujka 2014.godine.

Nakon prijema u Obrtničkoj komori Mersin gdje je partnere dočekao predsjednik Komore s najbližim suradnicima, te prezentacije aktivnosti i zadaća, održan je radni sastanka na temu “socio-demografske promjene: sadašnje stanje”. Svi partneri pripremili su pitanja i izvješća prema upitniku koji je izradio koordinator projekta Confartigianato Vicenza. Zaključak je da je u svim zemljama uključenim u projekt očekivana životna dob žena 82 godine, muškaraca 77 godina. Prosječna dob stanovnika je oko 43 godine.

Tags: 

Održan prvi sastanak partnera u projektu BOBS!

Prvi sastanak partnera održan je u Vicenzi, Italija od 23.-26.11.2013. godine, a Obrtničku komoru Zagreb predstavljale su Spomenka Krebsz, predsjednica Ceha frizera i kozmetičara i Darija Čukelj, koordinator projekta.

Svi partneri ukratko su prezentirali svoje organizacije ili ustanove kako bi dobili uvid o reprezentativnosti, djelatnostima, aktivnostima i obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pojedinim zemljama.

Tags: 

„BOBS“- Building Opportunities in Beauty Sector

Obrtnička komora Zagreb provodi novi projekt partnerstva iz Programa cjeloživotnog učenja-potprogram Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje).

Na temelju višegodišnje suradnje Udruženja obrtnika grada Zagreba (Sekcija frizera i kozmetičara) i Obrtničke komore Zagreb (Ceh frizera i kozmetičara) s Confartigianato Vicenza, putem održanih sastanaka i provedenih edukativnih aktivnosti u posljednje dvije godine, pokrenuta je inicijativa za daljnom suradnjom sektora ljepote, kojim će se razmijeniti iskustva i prenijeti primjeri dobre prakse uz naglasak na obrazovne potrebe i rad na siguran način.

Tags: