U prostorijama Udruženja obrtnika Zaprešić u petak, 09. rujna 2022. godine održana je konstituirajuća sjednica Skupštine, čime su završeni izbori za mandatno razdoblje 2022. -2026. godina. Izabrani su novi članovi za tijela: Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Predsjednik i delegati za članove Skupštine Obrtničke komore Zagreb.

Jednoglasnom odlukom članova Skupštine za novog Predsjednika Udruženja obrtnika Zaprešić izabran je  Davor Pismarović.

Gospodin Pismarović   vlasnik je  obrta „PISMAROVIĆ“, obrt za popravak uredskih i medicinskih uređaja i trgovinu iz Novaka Bistranskih od 01. srpnja 2002. godine. U komorskom sustavu aktivno djeluje od 2006. godine i to kao član Nadzornog odbora UO Zaprešić od 2006. do 2010. godine te kao predsjednik Nadzornog odbora UO Zaprešić od 2014.-2018. g.  i kao član Nadzornog odbora Obrtničke komore Zagreb  od 2010. do 2014. g. U mandatnom razdoblju 2018.-2022. g član je Upravnog odbora i potpredsjednik Udruženja obrtnika Zaprešić, kao i član Skupštine Obrtničke komore Zagreb. Dobitnik je priznanja Obrtničke komore Zagreb za razdoblje 2010.-2014. g. i 2018. -2022. godine, kao i priznanja Hrvatske obrtničke komore Povelja HOK-a 2018. g i Povelja HOK-s 2020. g.

Na samoj sjednici Skupštine g. Pismarović je u kratkim crtama iznio svoj Program rada  koji se prije svega bazira na promicanju Udruženja u medijima, boljoj povezanosti s jedinicama lokalne uprave, produbljenju suradnje s Obrtničkom komorom Zagreb, Hrvatskom obrtničkom komorom. Nadalje, smatra da su obrtnička zanimanja podcijenjena te da treba uspostaviti bolju suradnju s osnovnim školama na području djelovanja Udruženja obrtnika Zaprešić kako bi se djeca, a i roditelji što bolje informirali o obrtničkim zanimanjima. 

Dosadašnja predsjednica Udruženja gđa. Jasenka Jančić na prijedlog g. Davora Pismarović postala je potpredsjednica Udruženja te se tom prilikom zahvalila svim članovima tijela u mandatnom razdoblju 2018.-2022. godine, stručnoj službi i Tajnici na pomoći oko realizacije svih zacrtanih ciljeva.

Na kraju same sjednice g. Davor Pismarović još se jednom zahvalio svima na ukazanom povjerenju i podršci te pozvao sve članove da se uključe u poticanje boljeg rada Cehova Udruženja obrtnika Zaprešić.