Udruženje obrtnika Velika Gorica održalo je godišnju izvještajnu sjednicu Skupštine 8.svibnja 2019. godine .Sjednici su prisustvovali gotovi svi članovi Skupštine i Nadzornog odbora. 
Predsjednik Udruženja Vladimir Birek osvrnuo se na sve provedene aktivnosti od prošle sjednice Skupštine do danas i informirao Skupštinare o izvedenim radovima i aktivnostima u Udruženju. Tajnica Udruženja je izložila izvješće o radu za proteklu godinu 2018.-tu, dok je predsjednik Nadzornog odbora Kruno Horvat podnio izvješće o svom radu, te materijalno-financijskom poslovanju od 01.01. do 31.12.2018. godine. Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće o radu za 2018. godinu kao i završni račun za 2018. godine te izvješće Nadzornog odbora. 
Predsjednik Udruženja Vladimir Birek je informirao prisutne da Udruženje obrtnika Velika Gorica u siječnju slijedeće godine obilježava 50 godina postojanja, te će Udruženje povodom te obljetnice tiskati Monografiju Udruženja.